ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကုိးကြယ္ခံတေယာက္ၿဖစ္ဖုိ႔ ဘာေႀကာင္႔ ဒီေလာက္ေတာင္လြယ္ကူေနတာလဲ…

စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္ စာစုမ်ား (၂၇)
+++++++++++++++++++
ပဋိပကၡအႀကမ္းဖက္ကိစၥေတြကို ဦးေဆာင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ သူေတြဟာ ဘုန္းႀကီးအတုေတြဆုိရင္…
အတု အစစ္ ဘယ္လုိခြဲၿခားလဲသိခ်င္ပါတယ္
မဟုတ္တာလုပ္ရင္ အတုဟုတ္တာလုပ္ေနရင္ အစစ္ ပါလားခင္ဗ်ာ…

စစ္သားအတု ၀န္ထမ္းအတုဆုိရင္ ဒီအတုိင္း လက္လြတ္စပယ္ထားပါသလား
ဘာေႀကာင္႔ အတု ေတြမ်ားခြင္႔ေပးထားပါသလဲအတုေတြမ်ားလာတာ ဘာေႀကာင္႔ပါလဲ…

ဘာသာတရားတခု၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားအၿဖစ္
တာ၀န္ယူမည္႔သူမ်ားကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ မစစ္မေဆးပဲလက္ခံပါသလား
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ငယ္တေယာက္ၿဖစ္ဖုိ႔ေတာင္မလြယ္ကူေပမယ္႔
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကုိးကြယ္ခံတေယာက္ၿဖစ္ဖုိ႔ ဘာေႀကာင္႔ ဒီေလာက္ေတာင္လြယ္ကူေနတာလဲ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: