ဗိုလ္မွဴးဘရွင္ရဲ႕ သမိုင္းထဲက သမိုင္းေတြ

ဗိုလ္မွဴးဘရွင္ရဲ႕ သမိုင္းထဲက သမိုင္းေတြ

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမွာ တုိင္းရင္းသားေတြအေၾကာင္းေရးသားခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့သမိုင္းသုေတသနနယ္ပယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဗိုလ္မွဴးဘရွင္ရဲ႕ ရာျပည့္အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: