အရွင္ ဘဒၵႏၱစိႏၱိတ အာရွအလင္းေရာင္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ “တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ဆိုတာ”

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ဆိုတာ ကမၻာမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ျပီးရင္
အျမတ္ဆုးံပုဂၢိဳ လ္ပါ

Image may contain: 1 person, text

Soe Min

– ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းထဲေရာက္သြားရင္
ဗလီဆရာႀကီးအျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။
– တရားရံုးထဲေရာက္သြားရင္ 
မွန္ကန္တဲ့တရားသူႀကီးအျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။


– ေစ်းထဲေရာက္သြားရင္ သမာသမတ္က်တဲ့
ကုန္သည္အျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။
– ပညာေရးနယ္ပယ္ထဲေရာက္သြားရင္
ပညာအလင္းေရာင္အျဖစ္ေတြ႔ရတယ္။
– သားသမီးေတြႏွင့္ပတ္သတ္ရင္
ဖခင္ေကာင္းအျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။
– မိသားစုနဲ ့ပတ္သတ္ရင္
အိမ္ေထာင္ဦးစီးေကာင္းအျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။
– စစ္ပြဲေတြထဲေရာက္သြားရင္
စစ္သူႀကီးအျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။
– ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ရင္
မဟာဂရုဏာရွင္အျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။
– လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္လာရင္
သမီးမိန္းကေလးေမြးရင္
ေျမျမဳတ္သတ္ပစ္တဲ့ ေခတ္ဆိုးက စနစ္ဆိုးေတြကို
တိုက္ဖ်က္ေပးခဲ့တဲ့ ေမတၱာရွင္အျဖစ္ေတြ႕ရပါတယ္။

အရွင္ ဘဒၵႏၱစိႏၱိတ
အာရွအလင္းေရာင္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္
ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ့နယ္။
Cd

ကမၻာမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ျပီးရင္
အျမတ္ဆုးံပုဂၢိဳ လ္ပါ
သူ့ေနာက္လုိက္ေတြက
သူကုိခ်စ္ျမတ္နူိးသေလာကိ
ဘယ္နယ္ပယ္မွာမွမရွိပါ
💚 ﷺ💜 ﷺ💛 ﷺ💙 ﷺ
الصلاة وا لسلام عليك یا خاتم النبین ﷺ 💛💚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: