မင္းတုန္းမင္းကိုယ္တိုင္ ေရႊပႏၷက္ရိုက္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔တဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္

 

Tea Cup Diaries လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ရဲ့ ဒိုင္ယာရီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: