ငါဒီေျမမွာေမြးလာတာ ငါဒီေျမမွာ ႀကီးျပင္းလာတာ မင္းတို႔ကေျပာတယ္ ဧည့္သည္ကဧည့္သည္လိုေနရင္ အိမ္ရွင္က ဧည့္ဝတ္ေက်မယ္ ha ha

Soe Kyaw Thu

“ငါဒီေျမမွာေမြးလာတာ ငါဒီေျမမွာ ႀကီးျပင္းလာတာ မင္းတို႔ကေျပာတယ္ ဧည့္သည္ကဧည့္သည္လိုေနရင္ အိမ္ရွင္က ဧည့္ဝတ္ေက်မယ္ ဘာတဲ႔
ဘယ္သူ႕ထမင္းတစ္လုပ္မွ အလကားမစားပဲ
ငါ့အိမ္မွာငါေနတာကို ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ခြင့္ မင္းတို႔ကို ဘယ္သူက ေပးထားလို႔လဲ!!!
ငါတို႔ရဲ႕သစၥာတရားကိုေမးခြန္းထုတ္လာတဲ႔မင္းတို႔ရဲ႕လက္ညွိဳးေတြအတြက္ ငါေပးတဲ႔အေျဖက မင္းတို႔လို ေကာင္ေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူး ငါ့တိုင္းျပည္ကိုပဲ…”

MSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: