ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်ဖို့အကြံပေးကောင်းတဲ့ ငရဲခွေးအောင်သောင်းကိုယ် ကျုပ်တို့တစ်တွေ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း ပါဆိုပြီး ထဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါတယ်

ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်ဖို့အကြံပေးကောင်းတဲ့ ငရဲခွေးအောင်သောင်းကိုယ် ကျုပ်တို့တစ်တွေ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း ပါဆိုပြီး ထဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါတယ်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: