မင်းဘာလဲ ဆိုတာမမေ့နဲ့ တပြည်လုံးက မမေ့ဘူး မင်းခံနိုင်ရည်ရှိလာရင် မင့်ကို အဲ့ဒီဟာသုံးပြီး မတိုက်နိုင်တော့ဘူး

မင်းဘာလဲ ဆိုတာမမေ့နဲ့ တပြည်လုံးက မမေ့ဘူး မင်းခံနိုင်ရည်ရှိလာရင် မင့်ကို အဲ့ဒီဟာသုံးပြီး မတိုက်နိုင်တော့ဘူး

ကေလား ကပြား သွေးနှော ဧည့်သည် မျိုးမစစ် ခေါ်ချင်ရာခေါ် အရေးဆိုက်တုံ့ပြန် မနေနဲ့ မင်းဟာတင်းပြည့်နိုင်ငံသား တန်းတူအခွင့်အရေး ရကိုရ ရမယ်

Inspired from Tyrion Lannister’s Best Game of Thrones Quotes, Never forget what you are, the rest of the world will not. Wear it like armor and it can never be used to hurt you.

Tyrion Lannister is a DWARF and he taught the John snow who was a Bastard to accept the fact of what he is as a bastard, like he accepted himself as a dwarf. So once accepted the ‘truth’, no one could hurt them with that insult.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: