Archive for the ‘Uncategorized’ Category

လူရည္ခၽြန္ MRTV 2

April 17, 2014
View this document on Scribd

‘လူရည္ခၽြန္’ MRTV 1

April 17, 2014
View this document on Scribd

လူရည္ခၽြန္ ဘက္စံုထူးခၽြန္ စီမံကိန္း

April 17, 2014

Dr Daw Tint Tint Kyi

လူရည္ခၽြန္အဖြဲ ့မွ လက္ရွိဘက္စံုထူးခၽြန္ စီမံကိန္းအေပၚ ပါဝင္ေထာက္ကူျပဳႏုိင္ေရး အစီအစဥ္

‘လူရည္ခၽြန္’ ဟူေသာေ၀ါဟာရ ကုိ ပညာေရးဌာ နတြဲဖက္ အတြင္း၀န္ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ရဲထြန္းက ဥကၠဌ၊ အတြင္း၀န္ကေလး ဦးေသာင္းထြဋ္ က ေဆာ္ၾသသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး အဖြဲ ့၀င္ (၁၁) ဦးပါ၀င္ သည့္‘ပညာေရး လက္ေတြ ့ဖြံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ညႊန္ၾကားေရးအဖြဲ ့ငယ္’ က ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းကာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟူ၍ ‘ျမန္မာ့ပညာေရး ရႈခင္း’ စာအုပ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ျငိမ္း) ဆရာၾကီးဦးေသာင္းထြဋ္ က ေရးသားထားပါသည္။

(more…)

လူရည္ခၽြန္ ၾကံခုိင္စြမ္းရည္ အတြက္ ျပိဳင္ၾကရတဲ့အခါ စံခ်ိန္ေတြ .

April 17, 2014

၁၉၈၀ မွာ မလုပ္မေနရ (၆) ခု အတြက္ ျပိဳင္ဘုိ ့အသက္အလုိက္ စံခ်ိန္ေတြ ေျပာင္းကုန္ပါျပီ။ ဒါကို မယဥ္ေမာ္ေအာင္မွ ကၽြန္မ တုိ ့ျပင္ဆင္ထားဘုိ ့ေပးပုိ ့လုိက္ပါတယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကၽြန္မလူရည္ခၽြန္မရေတာ့ပါ။ သူ ့စာကို သိမ္းထားရာမွ ျပန္ေတြ ့လုိ ့
အမွတ္တရ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။လူရည္ခၽြန္ တေယာက္စာကို ေသခ်ာအဲသလုိ ေရးတတ္တာပါ။

ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရး ၀င္စြက္ဖက္မႈ မရွိတဲ့ Secularism ဆိုတာ ဘုရားမဲ့၀ါဒ မဟုတ္

April 16, 2014

ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရး ၀င္စြက္ဖက္မႈ မရွိတဲ့ Secularism ဆိုတာ ဘုရားမဲ့၀ါဒ မဟုတ္
=============================================
U U Mhaw Sayar ေရးသားသည္။

Secularism ဆိုတာ State(ႏိုင္ငံေတာ္/အစုိးရ)ကို ဘာသာေရး Institution
ေတြနဲ႕ သီးျခားစီခြဲထုတ္ထားျပီး တိုင္းျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ဘာသာတရားတိုင္းက
ဥပေဒအရ တန္းတူလြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရွိတဲ့ မူ၀ါဒမ်ိဳးကိုဆိုလိုတယ္။
တခါတေလ Secularism ကို ဘုရားမဲ့၀ါဒ(Atheism) နဲ႕ ေရာေထြးေျပာဆိုေနတာ
ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ခုက လံုး၀မတူပါဘူး။ Secular State ဆိုတာ ဘာသာေရး
အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ကင္းရွင္းတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပမဲ့ သူတို႕ကိုယ္တိုင္မွာေတာ့
ဘာသာတရားတစ္ခုခုကို သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ရွိခ်င္ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာမဲ့၊ဘုရားမဲ့
အစုိးရလို႕ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။

(more…)

Pharrell – Happy British Muslims! #HAPPYDAY

April 16, 2014

Pharrell – Happy British Muslims! #HAPPYDAY

 

Very few Myanmar people read a few only of my articles or comments incontrast to the foreigners

April 16, 2014
For me worse…because most of the Muslims and other Myanmars never read my posts and comments because I used to write in English. Very few Myanmar people read a few only of my articles or comments BUT most the foreigners read them. At least I am happy that I could contribute something for the International community. So my FB comments or posts would not get.

Migrant workers worse off here than back home, say Asian MPs

April 16, 2014

Migrant workers worse off here than back home, say Asian MPs

An Asian parliamentary caucus on labour migration has called on Putrajaya to reveal details of MoUs it signed with nations who send their citizens to Malaysia for work, following reports of abuse and exploitation of migrant workers in the country.

Nepal MP Zakir Hussain said his embassy officials told him that one Nepali death was recorded at detention camps in Malaysia every week due to starvation and limited access to healthcare.

“A total of 346 Nepalese nationals died here last year, with 52 deaths in detention camps.

(more…)

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ (၁၄) ၾကိ မ္ေျမာက္ လူရည္ခၽြန္စီ မံ ကိန္ း ငပလီေရႊဝါဂ်ိဳင္စခန္ း

April 16, 2014

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ဧျပီ လ  စုရပ္စခန္ းျဖစ္သည္  ့ျပည္ ျမိဳ ့ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္ းသိ  ု ့ လု  ိ အပ္သည္ ထက္ တစ္ရက္ ပိ  ု ေစာေရာက္ေနခဲ  ့သည္။ မိ မိပါဝင္သည္  ့  မႏ ၱေလး အု ပ္စု မွ ာ ငပလီသြ ားရန္မိ တၳ  ီ လာ ေက်ာက္ ပန္ းေတာင္ း မေကြ း ျပည္ သိ  ု ့ ကားလမ္ း မွ ကားႏွ စ္ဆင္  ့စီ းကာ ေရာက္ရွ  ိလာခဲ  ့သည္  စစ္ကိ  ုင္ းအု ပ္စုမွ ာ မႏ ၱေလး ဘူ တာၾကီ းမွ တဆင္  ့ရထားစီ း ကာ ရန္ ကုန္မွ တဆင္  ့ ျပည္သု  ိ ့ ရန္ကုန္စုရပ္စခန္ းမွ ဝင္ေရာက္ခဲ  ့သည္။ ယခု အားလံ  ု း အတူ တကြ ျပည္မွေတာင္ကု တ္ ေတာင္ ၾကားလမ္ း ျဖင္  ့ ရု  ိ းမ ကိ  ု ျဖတ္ေက်ာ္ၾကမည္ ငပလီ ေရႊဝါခ်ိဳင္သိ  ု ့ လူရည္ခၽြန္ မ်ားသြ ားေလ့ရွ  ိသည္မွ ာ ေလယာဥ္ခရီ းစဥ္ ၊ ၁၉၆၇၊၆၈ ႏွ စ္ မ်ားဆီ က ပင္ လယ္ ကူ းသေဘာၤခရီ းစဥ္ မ်ား  ျဖစ္ေသာ္ လည္ း ယခုႏွစ္ တြင္ ထူ းျခားစြ ာ ေမာ္ေတာ္ ကားျဖင္  ့သြ ားၾကမည္။ ငပလီ တြင္ (၄) ရက္မွ ် ေနထု  ိင္ေလ့ လာျပီ း အလာလမ္ း အတိ  ုင္ းျပန္ကာျပည္ မွတဆင္  ့ ရထားစီ းကာ ရန္ ကုန္ တြင္ စုဆံ  ု ၾကမည္

View this document on Scribd

April 16, 2014

A brutally honest note from the ground in Rakhine state:

You really want to know what kind of game Thein Sein Government is playing with the international community, so-called? And how culpable the UN and foreign interests have come to be in the slow burning genocide?

(more…)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,314 other followers