ျမန္မာလို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေပါ့ဗ်ာ

October 30, 2018

ျမန္မာလို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေပါ့ဗ်ာ

ျမန္မာက သိၿပီးသားပါ

မ႐ွာတတ္ၾကတာ ခက္တယ္ 😁

ေအာင္ျမင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား

လူေတြကိုနားလည္ေပးပါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Video Credit : Patagonia Plus

ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္

Human rights are universal – they apply to everyone, everywhere

October 29, 2018

United Nations

Human rights are universal – they apply to everyone, everywhere. Yet today, an increasing number of people and governments claim that human rights are relative.

Watch as UN expert Karima Bennoune and Nobel Laureate author Wole Soyinka discuss these important issues and more.

က်န္းဟီ (သုိ႔မဟုတ္) တ႐ုတ္ၾသဇာကုိ ကမၻာျဖန္႔ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (ျမန္မာစာတမ္းထုိး)

October 25, 2018

M-Media

က်န္းဟီ (သုိ႔မဟုတ္) တ႐ုတ္ၾသဇာကုိ ကမၻာျဖန္႔ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (ျမန္မာစာတမ္းထုိး)

Xinjian Uyghur Muslims of China

October 24, 2018

Read the rest of this entry »

Trailer for UNWANTED

October 24, 2018

Shahida Tulaganova

New trailer for #UNWANTED

Nikah of Dr. Azlan and Dr. Syazana

October 15, 2018

Nikah of Azlan & Syazana from Syazana Bahrin on Vimeo.

Wedding reception of Dr. Azlan and Dr. Syazana

October 15, 2018

Today we remember Salahuddin

October 5, 2018

Tun Dr. M’s STATEMENT AT THE GENERAL DEBATE OF THE 73RD SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY (UNGA)

September 29, 2018

Read the rest of this entry »

Meiktila Terrorism against Myanmar Muslims မိတၳီလာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ (၂၀-၂၁-၂၂/၃/၂၀၁၃) မွတ္တမ္း

September 27, 2018

RB News April 14, 2013