Posts Tagged ‘Aung San’

EMG is RESPONSIBLE for the Rohingya Ethnic Cleansing and Anti-Muslim Hate Campaigns

December 7, 2013

EMG is RESPONSIBLE for the Rohingya Ethnic Cleansing.
Now only EMG boss reliazied his fault BUT never apologize or even mention his guit or mistake.

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏႇစ္ေက်ာ္ ႏႇစ္ႏႇစ္အၾကာမႇာ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တစ္စစီ၊ တစ္စစီ ၿပိဳကြဲလာပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြ ဘာလို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသလဲ။ ဒီအေျခအေနေတြ ဘယ္အခ်က္အေတြက ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတာလဲဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ ဒီဆန္းစစ္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ေရႇ႕ဆက္သြားဖို႔ ရႇင္းရႇင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ရႇိလာၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေၾကင္းအရင္းကေတာ့ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမႇာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္ဒီပါတီဟာ ၄၄ ေနရာမႇာ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရႇိၿပီး ေနာက္မႇာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ လူေတြအားလံုး သိၾကၿပီးျဖစ္မႇာပါ။

(more…)

If we think out of the box: ALL the Muslims of Myanmar need to thank Daw Aung San Suu Kyi

October 25, 2013

If we think out of the box: ALL the Muslims of Myanmar need to thank Daw Aung San Suu Kyi.
She used a knight’s jump to block off the Black King’s (Than Shwe) using of Bigot Bishop 969 attack on her.
Now that kind of attack is no more useful, strategically useless for the black side.

(more…)

October 20, 2013

A class above, the heaven-born By Maung Zarni

Part 1: Evolution of a mafia state
Part 2: Fascist roots, rewritten histories

Military-controlled regimes in Myanmar, formerly known as Burma, have gone through various incarnations since General Ne Win‘s initial military takeover of 1962. With a favorable ideological climate, intellectual and academic justification, political and diplomatic recognition, and strong Western material support, the stage was set for Ne Win’s military, the Tatmadaw, to tread its chosen path without accountability – a course it has maintained to the present.
(more…)

I’d like to order three 16-inch “Rule of Law” pizzas for Ma Ma Suu

October 2, 2013

Dr. Maung Zarni

As Kaman villages burned and 94-year old Kama lady stabbed multiply to death by the good “Buddhists” of new Myanmar, I have ordered a pizza for Aung San Suu Kyi and the NLD CEC. Here is my conversation, imagined, with the Pizza Hut in Yangon (I hope Pizza Hut opens and brings Western civilization with it for the Burmese dissidents who still need to learn to eat Pizza and internalize human rights and compassion).
(more…)

IF FAIL TO ARREST The Director of the President’s Office Hmuu Zaw, PRESIDENT U THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC

September 14, 2013
IF FAIL TO ARREST WIRATHU, THEIN SEIN MUST BE ARRESTED by ICC.
IF FAIL TO ARREST The Director of the President’s Office Hmuu Zaw, PRESIDENT U THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC.
IF FAIL TO ARREST The Voice Weekly Editors and Publishers, THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC.
Maung Khin added 6 photos.
ကြၽန္ပ္တုိ႔ၿမန္မာၿပည္တြင္ အခ်ဳိ႔႕ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ပုဒ္မ ၅၀၅၏ အထူးကင္းလြတ္ခြင္႔ၿဖင္႔၊ေကာလဟာလမ်ားကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး က်ဴးလြန္ေနမူ႔မ်ား။………………………………….

ပုဒ္မ ၅၀၅ – အမ်ားၿပည္သူ၏ အက်ဳိးပ်က္စီးေစမူ႕ကုိ ၿဖစ္ေသာေဖၚၿပခ်က္။
Statements conducing to public mischief (Section -505)
ဥပေဒဖြင္႔ဆုိခ်က္
____________
မည္သူမဆုိ ေဖၚၿပခ်က္ကိုၿဖစ္ေစ၊ေကာလဟာလကိုၿဖစ္ေစ၊ သတင္းၿပဳရာတြင္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာရာတြင္၊သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၿဖန္႔ခ်ိရာတြင္-
(က) ………….
(ခ) …………..
(ဂ) လူအမ်ဳိအစားအခ်င္ခ်င္းၿဖစ္ေစ၊လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္းၿဖစ္ေစ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ၿပစ္မူွက်ဴးလြန္ေအာင္ လွဴံ႕ေဆာ္ရန္အႀကံရိွလ်ွင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အဆုိပါလွဴံ႕ေဆာ္ၿခင္းကုိ ၿဖစ္တန္ရာသည္႔အေၾကာင္းရွိလ်ွင္၊ ထုိသူကုိ နွစ္နွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
(more…)

Dear Nan letter No 12

September 1, 2013

Compassionate letter 12,“The End of the Saga”

As Bo Aung Din in Burma Digest

Dear Nan,

If you could remember, I sent my first letter on our wedding anniversary, that is 12th February (our National day commemorating forming the foundation of our union, the day we signed our matrimonial agreement at Panglon) and that is also your birthday, the Shan National day. And coincidently that is two day’s prior to the Valentine day, the day of lovers. And I wrote the letter to you because your father announced our divorce declaration that is the Shan leaders announcement of the separation from Burma/Myanmar and the forming of an Independent Shan Country.

And another strange coincidence that leads to my compassionate letters was because of a DVD of Sai Kham Leik/Sai Hti Sai’s songs sent by my brother. While I was enjoying my renaissance or daydreaming back the good old young era, my children keep on doing their daily routine even without noticing my favourite songs. So I decided to explain or translate the songs to them. And the rest is the minute history of a saga of these compassionate letters to my ‘estranged wife’.

(more…)

Dear Nan letter No 1

August 31, 2013

Compassionate letter No 1: A Valentine Music DVD with Love for Dear Nan

First published in Burma Digest and later reprint in my San Oo Aung blog with my Pseudonym, Bo Aung Din 

I know you were angry with my step mother, Daw Than Shwe for bribing the local authorities to put your uncles including U Khun Tun Oo behind bars. When you decided to go and stay with your father, I was not worried much. I believed that you already knew how much I love your uncle Khun, may be even more than you. Although he was your uncle he always treated me like his own younger brother and as you know, he was the one who introduced me to you. I tried my best but could not get him released immediately yet.

(more…)

Be careful Daw Aung San Suu Kyi if you ever intend to come to Malaysia

August 30, 2013

Be careful Daw Aung San Suu Kyi if you ever intend to go abroad.

Because Myanmar Foreign Minister and Myanmar Home Minister and their staff are all  STUPID IGNORANT of INTERNATIONAL LAWS and MYANMAR CRIMINAL LAWS, they will disturb you.

Even if you have magical powers to bring back your late father alive abroad, they will still disturb you and your father, General Aung San, because your father General Aung San is the brother-in-law of the notorious Communist rebel leader Thakin Than Tun.

So, if you intend to go abroad, please bring along the exemption orders from U Thein Sein, U Shwe Man and Sr Gen Min Aung Hlaing to override the stupid officials’ possible disturbances by the Myanmar Embassy in Malaysia.

I’ll begin with an obituary. The Burma pro-democracy movement is dead.

August 5, 2013

A NEW BURMA DEMOCRACY MOVEMENT

By Roland Watson August 3, 2013

The failure of the pro-democracy movement

I’ll begin with an obituary. The Burma pro-democracy movement is dead.

Of course, some people might disagree. Instead, they might say that it is
“over.” The Burma democracy movement isn’t dead, it’s just over, because
it succeeded. Burma is now free and democratic.

(more…)

A modern-day hell hound at large!

May 6, 2013

A modern-day hell hound at large! 05 May 2013 21:01, Written by Nay Tun Naing

hell-dog.st

(1)
In 1936, student leader Aung San (independence architect General Aung San) featured an article titled ‘A hell hound at large’ in Ohway Magazine when he was editor in charge of the magazine.
The article angered the British authorities of the Rangoon University (now Yangon University). Aung San was expelled from university as he was accountable for the article written by student Nyo Mya under the pseudonym ‘Yama Min’ (King of Hell), sparking a nation-wide students’ movement.

(more…)