Posts Tagged ‘Buddhism’

Now it is confirmed about the Eh Kho Abbot’s accusation of U Thein Sein of committing crimes

December 24, 2013

Now it is confirmed about the Eh Kho Abbot’s accusation of U Thein Sein of committing crimes

အေျပာေတြပဲ ျဖစ္ေနသလား၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EMG) 01 December 2013

အဲခိုး (ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္)၏ “ျပည္သူကို ဒုကၡေပးသူမ်ား” ေဆာင္းပါးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးသည္။ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား အသြင္ေဆာင္ေနေအာင္ လက္သိပ္ထိုး ကစားသည္။ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္၊ ေျပာင္းကြက္၊ ခ်ဲ႕ကြက္မ်ားကို လုပ္သက္ေက်သူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အဘက္ဘက္မွ ေပၚလာေသာ ဟာကြက္ျမႇဳပ္ကြက္မ်ားကို မက္ကြက္မ်ားေပးၿပီး လုပ္ေစသည္။ အသက္မ်ားစြာ ေသေက်သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းေၾကာင့္ သမၼတကို အေရးယူရန္ ထိုက္သည္။ ဤကိစၥတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္” ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ အဲခိုးက ေရးသားခဲ့သည္။

(၁) ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္း (၂) မိထၳီလာ အေရးအခင္း (၃) လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္း (၄) ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတို႔တြင္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ ထိုအေရးအခင္း ကာလမ်ားတြင္ ေသေက်ပ်က္စီး ၾကရသည္ေၾကာင့္ သမၼတ ျဖစ္သူမွာ တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ ရွိသည္။

(more…)

Myanmar’s religious malaise goes online

December 20, 2013

Myanmar’s religious malaise goes online

Myanmar’s infant information culture is helping to spread high-risk Islamophobia, reports Gerard McCarthy
19 December 2013

A FEW weeks ago, I stumbled into a protest on the streets of Yangon, the cultural capital of Myanmar. The march itself was a relatively tame affair, with around 500 people braving the afternoon heat to walk to downtown Sule Pagoda. Despite the calm mood, though, the protest provided a telling glimpse of how an exclusivist anti-Muslim nationalism is mushrooming across Myanmar.

(more…)

December 17, 2013

MKMuhammad Ghiyathudeen A Salam and Maung Maung

U W R O ရဲ႕ အသက္အငယ္ဆံုး-Volunteer. …… — at KG Baru Kuala Lumpur.

Solid team of Myanmar Muslim volunteers has been tasked to carry on works with several scopes at MAPIM HQs in Kampung Baru for months.

(more…)

Bama Buddhist Dr. Soe Aung wrote about our friendship

December 9, 2013

Dr. Soe Aung Bama Buddhist wrote>>>

Last night, we arrived KL. Look like my hometown, very familiar. I still can drive around. I still remember that I drove a car called Perodua Kencil which was bought under DR Ko Ko Gyi’s name, who is my best friend, senior from my University ( IMM), mentor. He helped me to buy under his name since I was unable to get a car loan. I useed that car from 1997 till 2000 over 80 K Kilometer only in KL.
(more…)

More Than 2000 Myanmar Nationals and Malay Muslims Protest Oppression Of Muslims in Myanmar

November 30, 2013

Bernama reporters forgot to bring their spectacles, shortsighted could not see and count properly.
Star Newspapers and Non-Muslim popular online news portal are RACIST and failed to report this news. Now only I understand that why the Malay Muslims need to protect their race and religion from the racist others.

Or may be they R just used to the formula…if their boss’ function X10. if others divide with 10?

This is about protest against INSULTING ISLAM. I think Bernama reporters forget that they themselves are Muslims and Myanmar Buddhists are insulting Islam. Tun Dr M’s very good hard hitting sarcastic remark on Malay’s indifference on Atrocities against Myanmar Muslims and Rohingyas had sadly no effect on them.

More Than 200 Myanmar Nationals Protest Oppression Of Muslims

KUALA LUMPUR, Nov 29 (Bernama) – More than 200 Myanmar nationals marched to the Myanmar Embassy here today to send a memorandum of protest against the oppression of Muslims in the country.
(more…)

International reporters should highlight the suspected assassination of the RFA Reporter Ko Moe Thu Aung @ Wai Phyo Han and demand for the setting up the independent International Investigation team

November 28, 2013

MTA

International reporters should highlight the suspected assassination of the RFA Reporter Ko Moe Thu Aung @ Wai Phyo Han and demand for the setting up the independent International Investigation team.

My brother U Maung Maung (Shwe Keraweik) who knows the RFA Reporter Ko Moe Thu Aung @ Wai Phyo Han wrote>>>

Please try to (investigate and) reveal the truth about the sudden death of young RFA Reporter Ko Moe Thu Aung @ Wai Phyo Han.

(Photo Super)

NOTE: There are unconfirmed reports that he was assassinated by the 969 Rakhine Terrorists associated with U Wirathu.
(more…)

Ambition silences Myanmar’s freedom icon

November 26, 2013

Ambition silences Myanmar’s freedom icon November 24, 2013 10:05 pm by ROGER MITTON

နာမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) ၀င္ ၃၀၀၀ ပယ္ဖ်က္၍ မရေတာ့ဟု ဦးေအာင္မင္း ေျပာ

November 25, 2013

And what about Myanmar Passport holders like me, is there any list sent to Myanmar Embassies not to entertain the Passport extension of the persons, their family members and relatives? FYI Myanmar Embassy in Malaysia is currently doing these on Myanmar Muslim Professionals working with valid visas and legally in Malaysia. Why R they targeting Muslims when Buddhist illegals even without Passports are legalized and issued with new Passports. This is the clear case of Religious Discrimination on Racist Myanmar Embassy Officials….I am working in my busy clinic 12 1/2 every day, 363 days per year, almost never go out after clinic hour, never involve with any TERRORIST groups, never commit any crime BUT just an active Human Rights activist on FB and blog. Even up to September many Embassy official staff are coming to my clinic for FREE OF CHARGE TREATMENTS. Just because Myanmar Military Cyber-troopers defamation with lies…they Foreign Ministry and Naypyidaw should not instruct its Embassy to commit Human Rights abuse on me.

(more…)

ႏုိင္ငံသား တုိင္းရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္ေတြကုိအာမခံခ်က္ေပးမည့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးႏုိင္မည့္ ဥပေဒ

November 25, 2013

LawWe don’t really need a new law, if the present Laws are applied FAIRLY and Justice, we could put ALL the 969 leaders into jail. Even the President Thein Sein, Military and Police Chiefs could be charged for negligence of their duties to protect Muslims and properties. Even the Judges could land in jail for unfair one-sided Judgement against Muslims.

Solonight Emparor>> မရ ေလာက္ ပါဘူး ။ဘာ ဥပေဒ ႀကီး ပဲ ျပဌာန္း သည္ ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕ လိုက္နာ က်င့္သုးံ ေပမ့ဲ အစိုးရ မဟုတ္ရင္ အလကား ပါပဲ။ အဓိက က်တာက ဒီ အစိုးရ ကို အျမစ္က လွန္ျပီး ျဖဳတ္ခ် ဖို ့ပါ။ အကုန္သတ္နိုင္ရင္ ပိုေကာင္း ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ မညာ မတာ အရွိတိုင္း ေျပာျပ တာပါ။M-Media:ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိ အနီးၾကည့္ အေဝးၾကည့္

ေဆာင္းပါးရွင္-ေအာင္ဒင္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္
(more…)

Myanmar Buddhists are going to destroy Buddhism with the practice of Bid‘ah and SHIRK

November 20, 2013

အခ်ဥ္ ဝီရသူ already said…He is ready to put Daw Suu‘s idol together with Buddha and pray…If she support or sponsor the Vaginal security Act for Ultra-Nationalists. Most of the Buddhists R corrupted in their belief in Buddhism, not like the Muslims who have STRICT Code of Law like SHIRK…they are willingly putting the Thurathati Indian Idol and Kwan Yin Chinese goddess and gods…The Buddhists themselves R the real enemy of Buddhism.

(more…)