Posts Tagged ‘Human Rights Watch’

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမင့္တက္မည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သတိေပး

August 21, 2013

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမင့္တက္မည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သတိေပး

21/8/2013

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမွ ကင္းလြတ္ျခင္း အေလ့အထကို ပေပ်ာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္ေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း မြတ္စလင္တို႔အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက်” ျဖစ္ေနေၾကာင္း Physicians for Human Rights အဖြဲ႕က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္တို႔အေပၚ တုိက္ခိုက္သည့္ အေျခအေနသည္ လတ္တေလာတြင္ တည္ၿငိမ္ေနသည္ဟု ထင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(more…)

Ethnic Cleansing on Rohingyas Highlighted at UN Human Rights Council in Geneva

June 10, 2013
Maung Zarni shared Aung Myo Zaw‘s status.
Ethnic Cleansing on Rohingyas Highlighted at UN Human Rights Council in Geneva

Last Thursday and Friday Ethnic Cleansing on Rohingyas in Burma become the hot issues at Geneva UN Human Rights Council. About 4 side event took place last two days.
Persecutions of Rohingya Muslims in Burma event was organized by Human Rights Watch. Chris Lewa Director of Arakan Project, Melanie Teff from Refugees Intrernational,Tun Khin from Burmese Rohingya Organization UK and Josh Lyons, Human Rights Watch Satellite Imagery Analyst joined to the penal to highlight ethnic cleansing on Rohingyas.

(more…)

Burma: Cyclone Threatens Displaced Muslims

May 14, 2013

Rakhines helped

Nora Rowley shared Ye Htut‘s photo.Rakhine assisted into solid shelter by Burma soldiers

HRW: Burma: Cyclone Threatens Displaced Muslims Government Inaction Will Make Disaster ‘Man-Made’ May 14, 2013

(Bangkok) – Burma’s government should take immediate action to evacuate to higher ground tens of thousands of Muslims displaced last year by ethnic cleansing in Arakan State in advance of a tropical cyclone in the Bay of Bengal, Human Rights Watch said today.

Half of the approximately 140,000 ethnic Rohingya and Kaman Muslims displaced by violence and persecution that began in June 2012 are currently living in flood-prone paddy fields and coastal areas that may be hit by storm surges associated with Cyclone Mahasen, which will approach the coast of western Burma and Bangladesh late on May 15, 2013.

(more…)

ဦးရဲထြတ္ အေပၚ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Mohammed Naeem ၏ ကုိပုိင္အျမင္ႏွင့္ေရးသားခ်က္မ်ား

May 5, 2013
ဦးရဲထြတ္ အေပၚ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Mohammed Naeem ၏ ကုိပုိင္အျမင္ႏွင့္ေရးသားခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖၚျပလုိက္ပါသည္။

ဦးရဲထြတ္က ဒီလိုေျပာပါတယ္။

///ျပည္တြင္းက ပံုႏိွပ္မီဒီယာမီဒီယာအခ်ိဳ႕နဲ႕ အင္တာနက္မီဒီယာမ်ားမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက အစၥလမ္ စစ္ေသြးၾကြဝါဒီအခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဂ်ီဟဒ္စစ္ပြဲဆင္ႏြဲဖို႕ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ///

ကြ်န္ေတာ္က ဒီလိုေမးပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ။ ျပည္တြင္းက သံဃာအခ်ိဳ႕နဲ႔ အင္တာနက္ မီဒီယာေတြမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပက အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကို ဖ်က္ဆီး သတ္ျဖတ္ဖို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဟာေျပာ ေရးသားေနသလို လက္ေတြ႕လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနစဲ ဆိုတာ ဦးရဲထြတ္ ကန္းေနလို႔ မျမင္တာလား ပင္းေနလို႔ မၾကားတာလာခင္ဗ်ား။
ဦးရဲထြတ္က ဒီလိုေျပာပါတယ္။

(more…)

UPDATE ON SITTWE IDP AREA INCIDENTS WITH IMMIGRATION AND SECURITY FORCES

April 26, 2013
Nora Rowley
UPDATE ON SITTWE IDP AREA INCIDENTS WITH IMMIGRATION AND SECURITY FORCES
At Khaung Dakkar, a far south west village near Ba Du Paw Village, government officials including immigration, military, NaSaKa, police and village administrators came to perform the current operation to insist that Rohingya register as Bengali for the President’s census. School children came out chanting “Rohingya, Rohingya” repeatedly. A police car drove up and
fired shots. 2 children were shot.
(more…)

Be careful…ultranationalist Bama, Rakhine Buddhists and the Political or Military Masters

April 25, 2013
Be careful…ultranationalist Bama, Rakhine Buddhists and the Political or Military Masters …
In every atrocity both of you committed on Muslims of Myanmar…there could be SEVERE reaction on your fellow Buddhists in Bangladesh, India, Malaysia, INDONESIA, Middle East Arab Countries and around the world.

Please stop the Racist NONSENSES and arrest the INSTIGATORS, Masterminds and MASS-MURDERERS to get for PEACE FOR ALL.

If you fail to stop in time, you could lost your ILLEGALLY gained UNION because you cheated on the Panglon Agreement and exploiting all the privileges for Bama Buddhists only.

(more…)

Analysis: Myanmar’s conflicting narratives

April 24, 2013

Analysis: Myanmar’s conflicting narratives

Human rights report denounces ethnic cleansing of Rohingya as the West congratulates Myanmar on democratic reforms.

On the same day that his government is accused of ethnic cleansing and crimes against humanity, Myanmar President Thein Sein is being honoured at a fund-raising gala dinner in Manhattan, New York.

VIPs have paid as much as $100,000 a table for the event “In Pursuit of Peace”, which was organised by the International Crisis Group think-tank, which receives some congressional funding. Thein Sein won’t be there, which is probably just as well, given that Human Right Watch‘s new 153-page report is likely to cast a dark shadow over the proceedings.

(more…)

MYANMAR GOVERNMENT SPOKESPERSON U YE HTUT WAS CHALLENGED ABOUT HIS GOVERNMENT’S CRIMES AGAINST HUMANITY

April 24, 2013
Maung Zarni‘s status.
DOES MYANMAR GOVERNMENT SPOKESPERSON U YE HTUT HAVE BALLS TO DISCUSS PUBLICLY TRUTHS ABOUT HIS GOVERNMENT’S CRIMES AGAINST HUMANITY ?

For those of you with access to Deputy Minister of Information and Government Spokesperson Ye Htut, please convey my invitation to discuss publicly and via international media his government inquiry commission report against the backdrop of the HRW’s report.

III. Mass Graves

April 22, 2013

III. Mass Graves April 22, 2013 Page 7 Page 9 Page 8 of 19

III. Mass Graves

I saw three trucks full of dead bodies, some wrapped in tarpaulin. They were brought to the funeral ground here [Thackabyin Rd.]. …The smell was terrible.[156]

Rohingya man, displacement site, Sittwe, November 2012

In locations in Arakan State where violence and abuses have occurred since June, community members told us that state security forces have not provided information about the bodies they collect. This is particularly true in cases implicating the security forces. The failure to provide information about the bodies of victims of violence places a great burden on their families and will hinder future efforts to provide accountability and redress.

“All You Can Do is Pray”

April 22, 2013

“All You Can Do is Pray”

Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State

April 22, 2013
This 153-page report describes the role of the Burmese government and local authorities in the forcible displacement of more than 125,000 Rohingya and other Muslims and the ongoing humanitarian crisis. Burmese officials, community leaders, and Buddhist monks organized and encouraged ethnic Arakanese backed by state security forces to conduct coordinated attacks on Muslim neighborhoods and villages in October 2012 to terrorize and forcibly relocate the population. The tens of thousands of displaced have been denied access to humanitarian aid and been unable to return home.