Posts Tagged ‘Maung Maung Wann’

ေၿမာက္ပိုင္းေဒသ မွ အရိုးတြန္သံမ်ား (အပိုင္း ၆ ေအာင္မုိး၀င္း)

January 23, 2012

Source: ေၿမာက္ပိုင္းေဒသ မွ အရိုးတြန္သံမ်ား (အပိုင္း-၆-) (ေအာင္မုိး၀င္း) from the FB of Maung Maung Wann  ?Nyi Nyi? there

(more…)