Posts Tagged ‘Politics’

Using religion for political gains is prohibited in the constitution

January 1, 2014

constitution

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁ (ဇ)

ႏိုင္ငံေရးကိစၥအတြက္ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵမဲေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲ မေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးလွံဳ  ႔ေဆာ္ျခင္းျပဳ သူ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ျဖစ္သူ၊ (ျငိစြန္းလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိသူစာရင္း၀င္မည္)

(more…)

National/Nationalism ဟာ Race/Racism ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ Patriotism ဆိုတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔လည္း လံုး၀ မပတ္သက္ဘူး။

November 27, 2013

U ATK

စကတည္းကမ်ား လြဲသြားခဲ့သလားေတာ့ မသိဘူးေပါ့။

အမ်ိဳးသားဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႔ National ကို ဘာသာျပန္လိုက္တာက တစ္ခ်က္ပါ။

National ဆိုတာ Nation (ႏိုင္ငံ) ရဲ႕ နာမ၀ိေသသန ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
(more…)

Today’s special dedicated to Daw Aung San Suu Kyi

October 26, 2013
s
Today’s special dedicated to Daw Aung San Suu Kyi
(All caricature taken from Google image search) (9 photos)

IF FAIL TO ARREST The Director of the President’s Office Hmuu Zaw, PRESIDENT U THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC

September 14, 2013
IF FAIL TO ARREST WIRATHU, THEIN SEIN MUST BE ARRESTED by ICC.
IF FAIL TO ARREST The Director of the President’s Office Hmuu Zaw, PRESIDENT U THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC.
IF FAIL TO ARREST The Voice Weekly Editors and Publishers, THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC.
Maung Khin added 6 photos.
ကြၽန္ပ္တုိ႔ၿမန္မာၿပည္တြင္ အခ်ဳိ႔႕ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ပုဒ္မ ၅၀၅၏ အထူးကင္းလြတ္ခြင္႔ၿဖင္႔၊ေကာလဟာလမ်ားကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး က်ဴးလြန္ေနမူ႔မ်ား။………………………………….

ပုဒ္မ ၅၀၅ – အမ်ားၿပည္သူ၏ အက်ဳိးပ်က္စီးေစမူ႕ကုိ ၿဖစ္ေသာေဖၚၿပခ်က္။
Statements conducing to public mischief (Section -505)
ဥပေဒဖြင္႔ဆုိခ်က္
____________
မည္သူမဆုိ ေဖၚၿပခ်က္ကိုၿဖစ္ေစ၊ေကာလဟာလကိုၿဖစ္ေစ၊ သတင္းၿပဳရာတြင္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာရာတြင္၊သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၿဖန္႔ခ်ိရာတြင္-
(က) ………….
(ခ) …………..
(ဂ) လူအမ်ဳိအစားအခ်င္ခ်င္းၿဖစ္ေစ၊လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္းၿဖစ္ေစ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ၿပစ္မူွက်ဴးလြန္ေအာင္ လွဴံ႕ေဆာ္ရန္အႀကံရိွလ်ွင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အဆုိပါလွဴံ႕ေဆာ္ၿခင္းကုိ ၿဖစ္တန္ရာသည္႔အေၾကာင္းရွိလ်ွင္၊ ထုိသူကုိ နွစ္နွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
(more…)

Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရည္ခၽြန္) Project

August 11, 2013

Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရည္ခၽြန္) Project

  1. Benefits of the Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရည္ခၽြန္) Project
  2. Lu Ye Chun nostalgia 1966,68,70,71,72 (Outstanding Students)
  3. Outstanding Student Project (taken from the Luyechun FB Group)
  4. Outstanding Student or Lu-Ye Chun လူရည္ခၽြန္
  5. Luyechun on the go (more…)

လူနည္းစုအေရး အေလးမေပးက အလွမ္းေ၀းမည္ ဒီမိုကေရစီ (ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး)

May 19, 2013

လူနည္းစုအေရး အေလးမေပးက အလွမ္းေ၀းမည္ ဒီမိုကေရစီ (ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး)

ဘာသာျပန္, ေဆာင္းပါး ေမ-၁၈၊ ၂၀၁၃ M-Media

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အကူးအေျပာင္းကာလကို တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္အထိ သိသိသာသာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ သို႕တေစ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ မြတ္စ္လင္မ္ လူနည္းစုမ်ားအား ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ေနမႈ က်ယ္ျပန္႕လာေနျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာတုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွေသး။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ သန္း ၆၀ အနက္ အၾကဥ္ခံရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အပါအ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္တို႕မွာ ပမာဏအားျဖင့္ ၅ % သာ ရိွေန၏။ အႏၱရာယ္ႀကီးလွသည့္ ထိုျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရိွအစိုးရမွ ၾကပ္မတ္ အေရးယူႏိုင္စြမ္း မရိွသည္ကို ေတြ႕ေနရ၏။

(more…)

ဒုကၡသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူ၏ ဓာတ္ပံုအား အင္တာနက္တင္၍ ျခိမ္းေျခာက္ေန

April 21, 2013

ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ၏ ဓာတ္ပံုအား အင္တာနက္တင္၍ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္ ျခိမ္းေျခာက္ေန

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အစဆြဲထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ နယူး၀ိန္႔စိန္ ေရႊဆိုင္အား မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္မွ လူနည္းစု ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား အေရး ေျပာၾကားခ်က္

April 19, 2013

If she wants to be a world class leader, she should reply the letters esp written by world leaders.

Tun Dr M and Datin Sri Dr. Wan Aziza’s letter were totally ignored by Daw Aung San Suu Kyi.

For the ordinary NLD members or leaders and other public letters, she should hire a clerk and a secretary to just reply.

My letters to the First PM of Malaysia (written when I was in Myanmar) and other PM, DPMs, Singapore Former PM were at least answered by their secretaries. On line letters to various great leaders around the world were replied at least with acknowledged receipts.

Now even Daw Suu‘s NLD local leaders are facing the stone wall when try to contact her.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္မွ လူနည္းစု ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား အေရး ေျပာၾကားခ်က္
=====================
ဧျပီ-၁၈ -၂၀၁၃ ရိုက္တာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ မိမိႏိုင္ငံတြင္းရိွ လူနည္းစုမြတ္စ္လင္မ္တို႕၏အေျခအေနမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား လံုၿခံဳမႈရရိွေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

(more…)

RNDP အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ မည္ဟုေျပာ

March 16, 2013

RNDP အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ မည္ဟုေျပာ

ေက်ာ္စြာ၀င္း RB News 16.3.2013
ကင္ဘာရာ ။ ။ ၂၀၁၃ ခု မတ္လ ၁၅ – ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ Australia National University ၌ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ားတုိးတက္ေရး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဦးေစာလွမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား အပါအ၀င္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဖိႏွိပ္ေနျခင္းအား မိမိအေနျဖင့္မ ႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဖိႏွိပ္မႈတို႔အား ဆန္႔က်င္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကား လိုက္ပါသည္။
(more…)

ျမန္မာမူဆလင္သည္ ဘဂၤါလီ မဟုတ္ပါ

March 16, 2013

ျမန္မာမူဆလင္သည္ ဘဂၤါလီ မဟုတ္ပါ

သဂုတ္လ  ၂၉ရက္ေန႔ ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဆဌမေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ ဦးဇာယာဒ္ ေရာ္မ (ခ) ဦးေဌး၀င္း ၏ေမးခြန္းကို

“ျမန္မာ မြတ္စလင္ ဟု သံုးႏံႈးသြား သူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ေမာင္းေတာ ေဒသအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကသည္႔ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားကို ရည္ညြန္းေျပာ ဆိုျခင္းဟု ယူဆ ပါေၾကာင္း..”

ဟု ေျဖၾကးာခ်က္ကို ၾကားမိ၍ ျမန္မာမြတ္စလင္ ဟူသည္မည္သူမ်ားနည္းဟု ဆိုသည္ကို သမုိင္း အေထာက္ အထား  မ်ားရွာေဖြ ၍ ျပည္သူ ထဲမွ ျပည္သူ တစ္ဦး က ျပည္သူ႔အသံျဖင့္ တင္ျပ လုိပါသည္။

(more…)