Posts Tagged ‘YouTube’

လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ အျမစ္တြယ္ေစတဲ့ သမိုင္း တရားခံမ်ား (Analysis By Maung Zarni)

September 8, 2013

လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ အျမစ္တြယ္ေစတဲ့ သမိုင္း တရားခံမ်ား (Analysis By Maung Zarni)

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ M-Media  မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္- ေဒါက္တာဇာနည္ ဘာသာျပန္- သာကီထက္ေကာင္း

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အလြန္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နာဇီလက္သစ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြတိုးပြားလာၿပီး၊ သီးျခားလူနည္းစုျဖစ္ေနတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ၊ မြတ္စ္လင္မ္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံေတြကို ပစ္မွတ္ထားလို႕ လူရမ္းကားေတြက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာၾကတယ္။

အစၥလာမ္အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္ေစာင္းမုန္းတီးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈဗဟိုခ်က္ကိုၾကည့္လိုက္ယင္ အာဏာပိုင္အစိုးရ နဲ႕ တစ္ခ်ိန္ကေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက အစပ်ဳိးလာတာကို ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႕ဟာ မိမိတို႕ ပုဂၢလအစီအမံေတြ၊ အပါးေတာ္ၿမဲ အုပ္စုေတြရဲ႕အက်ဳိးေတြကို ကာကြယ္ထားႏိုင္ဖို႕အတြက္ ကလိမ္ကက်စ္ႏိုင္ငံေရးစံနစ္နဲ႕ ေရွ႕ဆက္လာၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒျဖစ္စဥ္ထဲ ဆက္လက္ သြတ္သြင္းလည္ပတ္ေနေစတာျဖစ္တယ္။

(more…)

Give us FEW Townships in Mandalay, FEW townships in Yangon and May Yu district if Myanmar wish to stay seperately from Muslims

July 9, 2013

IF President U Thein Sein-Sr General Min Aung Hlaing gov accepts U Wira Thu’s words…As we are 25% of population and could agree to stay separately…Give us FEW Townships in Mandalay, FEW townships in Yangon and May Yu district.

OR IF you don’t agree arrest the Wira Thu led 969 leaders. We Muslims want to stay peacefully together with our Buddhist friends.

“If Myanmar wants to live in peace, Buddhists and Muslims have to live separately”, Wirathu told The Diplomat.The infamous monk looks much younger than his 46 years. In his soft and calm voice, he said: “Muslims are fundamentally bad. Mohammed allows them to kill any creature. Islam is a religion of thieves, they do not want peace.”

His racist rants are widely spread on YouTube and social media websites where they are watched by thousands. In 2003, Wirathu was sentenced to 25 years in jail for inciting anti‐Muslim hatred. He was released in 2010 following a general amnesty of political prisoners. With the landmark political reforms implemented by the semi-civilian government that has been in power since March 2011, he is now free to move, speak, and even hold rallies.

But there must be EQUAL RIGHTS for all the MUSLIMS.

Myanmar Buddhists will be angry if, I REPEAT IF, I exactly copy his words to describe on Buddhists….

I myself DO not agree with my own-words but just presented to my beloved Buddhist friends so that they could understand how we feel sad or hurt by the words of Wira Thu…..

“Buddhists are fundamentally bad. Buddha’s son like Wira Thu led 969 MONKS allow them to kill any MUSLIM. 969 Buddhism (I REPEAT 969 Buddhism not the peace loving Buddhism) is a religion of MURDERS, RACISTS, LOOTERS, they do not want peace in Myanmar and Sri Lanka.”

(more…)

Ingraining the 969 Ideology

July 1, 2013

Ingraining the 969 Ideology By , June 27, 2013

Wimala Biwuntha shows a 969 logo during the introduction speech ceremony in a monastery in Rangoon, April 22, 2013. (Photo: Reuters)

RANGOON — Wimala Biwuntha is a pint-sized monk with boyish features who could barely see over the lectern during his recent sermon to a mesmerized crowd at a Rangoon monastery. Yet his stature in Burma grows daily, thanks to his stark message to fellow Buddhists: “We are digging our own graves.”

(more…)

Eleven and the Time: Mindset is the problem

June 24, 2013

ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႔ အက္တီးဗစ္ေတြသိေအာင္ ကူျပီးျဖန္႔ေပးၾကပါ။
Please extensively share this so that INTERNATIONAL ACTIVISTS and Journalists know about this great problem.

Eleven and the Time: Mindset is the problem

M-Media
23rd June 2013

Burmese self-proclaimed no.1 media, Eleven Group, accuses the world renowned Time magazine of possibility of bribery behind its July 2013 issue today.

During past week, Burmese netizens shocked over Time’s cover of July 2013 issue which portrays a radical monk, U Wirathu being labelled as “The Face of Buddhist Terror”.

Eleven media group reviewed the Time cover story twice in its editorial articles of their daily run newspaper. Furthermore, Eleven group also shared its strong objection of Time’s article on Facebook. In which, U Than Htut Aung, a medical doctor and chief editor of Eleven, accused the Time of betraying media ethics.

As Eleven’s rhetoric articles fuel anger of Burmese netizens and its ultra nationalist offline readers, the mindsets of Buddhist majority which are less discussed are getting worse since those were already well- overwhelmed with hate propagation of Burmese style neo-nazi movements.

(more…)

Declaring 969 a Terrorist Group Internationally will Help Get Myanmar’s Democrtatic Transition Right

June 22, 2013

Declaring 969 a Terrorist Group Internationally will Help Get Myanmar’s Democrtatic Transition Right

June 12, 2013  Dr. Zarni

 Over the past year the western media has rightly exposed Myanmar’s 969 and its leading spokesperson Wirathu for what they are: a state-backed neo-Nazi ideological campaign and a Hitlerite demagogue with substantial following among the tradition-bound Buddhist masse in Myanmar.
(more…)

Could any one of you, kindly help creating a propaganda piece of art work about Meikhtila Madarsa Massacre?

May 15, 2013

As I have no much IT expertise, could any one of you, kindly help creating a propaganda piece of art work?

You all have seen the Meikhtila Madrasa massacre of 40 Muslims.
Pictures and videos came out in batches.

Burnt, burning, bone and ashes and latest is before burning.

Could any one match the similar scenes or shots, made them into a serial event on each view/shots/screenshots/ then post or publish as pics and in YouTube?
Before, burning and after for each shot or scene.

Then only the whole world would feel the extent of cruelty and violence done on Muslims of Myanmar.

FYI…Myanmar Military Cyber-troopers, Union Gov, Rakhines, Mdy gov and Ultra-nationalists….Do not try to justify the Massacre of FOUR HUNDRED Muslims with the alleged killing of ONE monk which may be the fake monk freshly recruited by your Gov linked secret agents and killed by the another section of secret agents just to trigger the mayhem …same modus operandi during 8888 revolution.

Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma

April 19, 2013

Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma

Thousands watch YouTube videos of 45-year-old ‘Burmese Bin Laden’ who preaches against country’s Muslim minority

in Bangkok guardian.co.uk, Thursday 18 April 2013

Link to video: Burma’s Bin Laden, the Buddhist monk who fuels hatredHis name is Wirathu, he calls himself the “Burmese Bin Laden” and he is a Buddhist monk who is stoking religious hatred across Burma.

The saffron-robed 45-year-old regularly shares his hate-filled rants through DVD and social media, in which he warns against Muslims who “target innocent young Burmese girls and rape them”, and “indulge in cronyism”.

To ears untrained in the Burmese language, his sermons seem steady and calm – almost trance-like – with Wirathu rocking back and forth, eyes downcast. Translate his softly spoken words, however, and it becomes clear how his paranoia and fear, muddled with racist stereotypes and unfounded rumours, have helped to incite violence and spread misinformation in a nation still stumbling towards democracy.

(more…)

Supporting Rohingya human rights draws ugly attacks

July 17, 2012

Burma-Campaign-UK-logoSource: Supporting Rohingya human rights draws ugly attacksby Mark Farmaner

Burma Campaign UK (BCUK) supports human rights for the Rohingya people. For Burma Campaign UK to make such a statement shouldn’t be surprising or controversial.

We are a human rights organization working on Burma. How could anyone disagree that the Rohingya people are entitled to full human rights and the normal rights and protections under international law?

(more…)

The Top Ten Lessons Steve Jobs Can Teach Us – If We’ll Listen

September 22, 2011
Steve Jobs shows off iPhone 4 at the 2010 Worl...

Image via Wikipedia

 1. The most enduring innovations marry art and science
 2. To create the future, you can’t do it through focus groups
 3. Never fear failure
 4. You can’t connect the dots forward – only backward
 5. Listen to that voice in the back of your head that tells you if
  you’re on the right track or not
 6. Expect a lot from yourself and others
 7. Don’t care about being right.  Care about succeeding
 8. Find the most talented people to surround yourself with
 9. Stay hungry, stay fool
 10. Anything is possible through hard work, determination, and a
  sense of vision

(more…)

My time radio, my grandchild iPad

July 20, 2011

When I was born, there was a radio only in our house.

At the teenage my father bought a jeep, Dodge truck and Chevrolete truck.

When my father bought a tape recorder and installed a phone at that time, we
were looked-up by our neighbours.

Tape recorder Grundig TK125 de Luxe

Image via Wikipedia

We have no TV, Video, VCR, VCD, DVD, Internet, Computer, hand-phone etc at that time.

Now my 1yr 1 mt old grandchild asked for iPad once she wake up and she knows how to switch on and play Mickey from YouTube.

Image representing YouTube as depicted in Crun...

Image via CrunchBase