ဂ်ိမ္းတို႔ ၾကယ္စင္လင္းတို႔က ခင္ညႊန္႔နဲ႔ သူ႔တပည့္ေနာက္လိုက္ေတြ ေမြးထားတဲ့ တပည့္ေတြ

ဂ်ိမ္းတို႔ ၾကယ္စင္လင္းတို႔က ခင္ညႊန္႔နဲ႔ သူ႔တပည့္ေနာက္လိုက္ေတြ ေမြးထားတဲ့ တပည့္ေတြမွန္း အခုမွ ေပၚလာတယ္။

ခင္ညႊန္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ နဂိုအမာခံ ဒီမိုေတြအားလံုးက ဝိုင္းကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ခင္ညႊန္႔နဲ႔ အေပါင္းအပါတစ္စုက ေမြးထားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ နာမည္ရလူႀကိဳက္မ်ားလာတဲ့ဂရုက ေကာင္ေတြက အခု သမိုင္းနဲ႔ ခ်ီရွင္းေနၾကၿပီ။

ဒီေအာက္မွာ ဂ်ိမ္းဆီကေန ကူးလာတာေလး ဖတ္ၾကည့္။

James Mint shared Kyal Sin Lin’s status.

Sunday

ငယ္ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁၀ ရက္ေန႕သည္ အမ်ိဳးသားေန႕ ျဖစ္ပါသည္ ဆိုတာေတြကို ေမ့ေလ်ာ့ကုန္ၾကတယ္ ထင္ပါရဲ႕……

အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ မေန႕တေန႕ကမွ ေပၚလာတယ္လို႕ ေ၀ဖန္ၾကတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ သင္ပုန္ႀကီးဖတ္စာ မေက်ဘူး ထင္ပါရဲ႕….. ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တို႕ကို အားနာပါဦးလား….
အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ… န၀တ နအဖ ေခတ္က်မွ ေပၚလာတာ မဟုတ္ပါ…
လြတ္လပ္ေရးေခတ္က အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳ သမိုင္းေတြကို ဘယ္ေခ်ာင္ သြားထိုးထားမလဲ သိခ်င္ပါတယ္…. ဦးသန္းေရႊ ၊ ဦးခင္ညြန္႕တို႕ကို မေက်နပ္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္ပ်က္မယ္႕ ႏိုင္ငံေရးလို႕ လံုးေျခ မျပစ္လိုက္ပါနဲ႕…လံုး၀လက္မခံပါ..
ဒီေန႕ ဒီမိုကေရးစီေခတ္မွာ ႏိုင္ငံတိုင္းက စစ္အသံုးစရိတ္ေတြ ႏွစ္စဥ္ျမင္႕တက္ေနတာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို အေျခခံေနလို႕ပါ…. တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္အသံုးစရိတ္ ဘီလွ်ံ ၉၀ ေဒၚလာ ရွိပါတယ္…. အမ်ိဳးသားေရးကို ပ်က္ရယ္မျပဳပါနဲ႕…. ေနာင္တ ဆိုတာ ေနာင္မွ ရတတ္တဲ႕ အမ်ိဳးအစားပါ……

Tags: , ,

One Response to “ဂ်ိမ္းတို႔ ၾကယ္စင္လင္းတို႔က ခင္ညႊန္႔နဲ႔ သူ႔တပည့္ေနာက္လိုက္ေတြ ေမြးထားတဲ့ တပည့္ေတြ”

  1. drkokogyi Says:

    These 2 and their group should be recorded as the root cause of the conflict. If the case of Ethnic Cleansing goes to ICC they should be included and that is already in the Genocide, Crimes against Humanity Laws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: