ဟဂ်္က်င့္ထံုးႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မ်ား က်မ္း

Source U Maung Maung

ဗစ္စမစ္လာဟစ္ရဟ္မာန္းနစ္ရဟီး
ဒီကေန႔ေတာ့ ဘာသာေရးသီးသန္႔ Status တခုအခန္းဆက္ကေလး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉ခုႏွစ္က မႏၱေလးက ဦးခင္ေမာင္သက္(ရီစြတ္ဘိုင္)ကလက္ေဆာင္ ေပးခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေလးပါ။
စာအုပ္ဆိုေပမဲ့ သီးျခားေရးထုတ္ထားတဲ့စာအုပ္မဟုတ္ပါဘူး။
၁၉၉၅ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကန္ေတာ္ကေလး၊၁၁၉လမ္းမွတရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနႀကီးဦးဘရီ (M.Sc(Q),R.L, L.C.C.I (London),D.T.Sမွစီစဥ္ၿပီးထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ အစၥလာမ့္သင္ခန္းစာ စာစဥ္မ်ားထဲကထုတ္ႏွဳတ္ထားတဲ့ ဟဂ်္က်င့္ထံုးႏွင့္ပညတ္ေတာ္မ်ားက်မ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာစဥ္ကို မြတ္ဖ္သီမုဟမၼဒ္စူရတီရဲ႕ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ မုဟမၼဒ္ဟာရုန္း ဆိုသူကျပဳစုခဲတာပါ။
ဒီစာစဥ္ေလးဟာဟဂ်္ျပဳလုပ္သူေတြအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိေစပါတယ္- အလြတ္က်က္ မွတ္ စရာမလိုပဲ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ဖတ္ရႈထားယံုနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ဟဂ်္ကို ျပည့္ ျပည့္ဝဝ လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္ပါလိမ့္မယ္။(အင္ရွာအလႅာဟ္)


အပိုင္း(၁)
ဟဂ်္က်င့္ထံုးႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားက်မ္း
ဟဂ်္ျပဳရာတြင္ (မျပဳမျဖစ္) ဖရတ္ဇ္ တာဝန္သံုးပါးရွိသည္။
၎တို႔မွာ-
(၁) ေအဟ္ရားမ္ဝတ္ဆင္ျခင္း၊
(၂) အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တြင္ တည္းခိုျခင္း
(၃) သဝါဖိဇိယာရသ္ျပဳျခင္း…………………..တို႔ျဖစ္သည္။
(၁) ေအဟ္ရားမ္ဝတ္ဆင္ျခင္း
ေအဟ္ရားမ္ဝတ္ရံု ဝတ္ဆင္ျခင္းဆိုရာတြင္ မိမိစိတ္အတြင္းမွ ဟဂ်္ျပဳရန္ (နိယသ္) ရည္စူးျခင္းႏွင့္ သလ္ဗီယဟ္ (အသင့္ေရာက္ရွိေၾကာင္းေျဖၾကားခ်က္) ရြတ္ဆိုျခင္း လည္းပါဝင္သည္။
(၂) အရ္ဖာသ္ကြင္းျပင္တြင္ တည္းခိုျခင္း
ဆိုလိုသည္မွာ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲခ်ိန္မွ ေနဝင္သည္အထိ အခ်ိန္အတြင္း ေခတၱခဏ တည္းခိုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။(ေနဝင္ခ်ိန္အထိေနျခင္းသည္ ဝါဂ်စ္ျဖစ္သည္)
(၃) သဝါဖိဇိယာရသ္ျပဳျခင္း
ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္မိုးလင္းမွ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ေနမဝင္မီ ဆံသ (သို႔မဟုတ္) ဆံညွပ္ၿပီး၊ ကအ္ဗဟ္ဗိမာန္ေတာ္ကို (သဝါးဖ္) လွည့္ပတ္မႈျပဳျခင္းကို ဆို လိုသည္။
ပညတ္ေတာ္ (၁)
အထက္ပါ (ဖရဇ္) တာဝန္သံုးပါးအနက္ တစ္ပါးပါး ပ်က္ကြက္မိပါက ဟဂ်္ပိုင္မည္မ ဟုတ္ပါ။ (ဒမ္) သားေကာင္ကို ကုရ္ဗာနီျပဳ၍လည္း မေထနိုင္ေပ။
ပညတ္ေတာ္ (၂)
အထက္ပါ (ဖရဇ္) မျပဳမေနရ တာဝန္သံုးပါးကို အစဥ္အလိုက္ ျပဳမူရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္တြင္သာ ျပဳမူရမည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပပါ ဟဂ်္တြင္ မျပဳမေနရ (ဖရဇ္) တာဝန္သံုးပါး၏ ပညတ္ေတာ္ အေသးစိတ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ အစဥ္လိုက္ အက်ယ္တဝင့္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဟဂ်္က်င့္ထံုးႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားက်မ္း။
ဗစ္စမစ္လာဟ္ ဟစ္ရဟ္မန္း နစ္ရဟီးမ္
အပိုင္း(၂)

ဟဂ်္၏ ဖရတ္ဇ္ (၃) ခုအနက္ ပထမ ဖရတ္ဇ္ျဖစ္ေသာ
ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ရံု ရံုျခင္း၏ ပညတ္ေတာ္မ်ား………..

ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ရံု ရံုျခင္းတြင္ ပညတ္ေတာ္ ၃၆-ရပ္ရွိပါသည္။၎တို႔မွာ……….

ပညတ္ေတာ္ (၁)
ေအဟ္ရာမ္ရံု၍ စိတ္အတြင္းတြင္ ဟဂ်္ဝတ္ျပဳေနေၾကာင္း ရည္စူးလိုက္ျခင္းျဖင့္ မျပည့္စံုပါ။ နဖိလ္ဆြလားသ္ (၂)ရကာအသ္ဖတ္၍ သလ္ဗီယဟ္ (လဗ္ဘိုင္းက္) ရြတ္ဆိုရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ သလ္ဗီယဟ္ မရြတ္ဆိုနိုင္ပါက သလ္ဗီယဟ္ကဲ့သို႔ပင္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေသာ အျခား ဇိကိရ္ကို ရြတ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ သလ္ဗီယဟ္ကိုသာ ရြတ္ဆိုၿပီး ဟဂ်္ ျပဳမည့္အေၾကာင္း ရည္စူးခ်က္မျပဳပါကလည္း (မုဟ္ရိမ္) ဝတ္ရံုဝတ္ထားသူျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ (မုဟ္ရိမ္) ဝတ္ရံုဝတ္ထားသူျဖစ္ရန္အတြက္ နိယသ္ရည္စူးခ်က္ ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ သလ္ဗီယဟ္ (လဗ္ဘိုင္းက္) ကိုပါ ရြတ္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂)
ေအဟ္ရာမ္ဝတ္စံုကို (မီကားသ္) သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ မေက်ာ္လြန္မွီ ဝတ္ဆင္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၄)
အမ်ိဳးသားမ်ား ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးလွ်င္
(၁)ဦးေခါင္းတခုလံုးဖြင့္ထားရမည္။
(၂)မ်က္ႏွာတျပင္လံုးဖြင့္ထားရမည္။
(၃)ေျခစြတ္မဝတ္ရ၊ေျခဖမိုးေပၚေသာ ဖိနပ္ ဝတ္ဆင္ရမည္။
(၄)ကိုယ္ေပၚႏွင့္ အဝတ္ေပၚ အေမႊးအႀကိဳင္မသုတ္လိမ္းရ။
(၅)ေရခ်ိဳးလွ်င္ ဆပ္ျပာမသံုးရ၊ဂ်ီးမတြန္းရ။
(၆)ေခါင္းလိမ္းဆီမလိမ္းရ၊ဆံပင္ကၽြတ္နိုင္ေလာက္ေအာင္ေခါင္းမၿဖီးရ။
(၇)ဆံပင္မညွပ္ရ၊ေျခသည္း လက္သည္းမလွီးရ၊အေမႊးမကၽြတ္ေစရ။
(၈)ကိုယ္လက္ ႏွီးေႏွာျခင္း မျပဳရ။
(၉)ကုန္းသတၱဝါကို မသတ္ရ၊သတ္ရန္မညႊန္ျပရ၊သတ္လိုသည့္ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚျခင္းမျပဳရ။
(၁၀)ရန္မျဖစ္ရ၊မဖြယ္မရာ မေျပာရ။

ပညတ္ေတာ္ (၄)
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထက္ပါ ပညတ္ေတာ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကိုနာခံ ရမည့္အျပင္-
(၁)ခ်ဳပ္ထည္မ်ားဝတ္ဆင္ရမည္၊ေျခစြတ္ဝတ္ဆင္နိုင္သည္။
(၂) သလ္ဗီယဟ္ကို တီးတိုးရြတ္ဆိုရမည္။
(၃)ဦးေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာကို အဝတ္ႏွင့္မ်က္ႏွာ မထိေစပဲ ဖံုးအုပ္ရမည္။
(၄)ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ခ်ိန္ ကိုယ္မသန္႔ျဖစ္ေနပါက နိယာသ္ ျပဳ၍ သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆိုရမည္ ၊နဖိလ္ဆြလားသ္ ဝတ္ျပဳရန္ မလိုပါ။

ပညတ္ေတာ္(၅)
သလ္ဗီယဟ္ကို ႏွဳတ္မွရြတ္ဆိုရမည္။စိတ္အတြင္းမွ ရြတ္ဆိုျခင္း မလံုေလာက္ပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၆)
သလ္ဗီယဟ္အစား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားရိုေသခန္႔ျငားမႈပါဝင္ ေသာ ဇိကိရ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆိုနိုင္သည္။
ဥပမာ- လာအီလာဟ အီလႅလႅာဟ္ အလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟ္ အလႅာဟ္ဟု အကၠဗရ္….ဟု ရြတ္ဆိုနိုင္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၇)
ေအဟ္ရာမ္ရံုေနခ်ိန္ တြင္ သလ္ဗီယဟ္(သို႔) ဇိကိရ္ တစ္ႀကိမ္ရြတ္ဆို ရန္ ဖရတ္ဇ္ ျဖစ္သည္။အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုျခင္း စြႏၷသ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၈)
အေျခအေနေျပာင္းတိုင္း သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆုျိခင္း မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ….မိုးလင္းခ်ိန္၊မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္၊ထိုင္ခ်ိန္၊မတ္တပ္ရပ္ခ်ိန္၊ အိမ္ျပင္ထြက္ခ်ိန္၊အိမ္တြင္းဝင္ခ်ိန္၊လူတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ခ်ိန္၊ခြဲခြာခ်ိန္၊ ကားေပၚသို႔တက္ခ်ိန္၊ဆင္းခ်ိန္၊ေလွခါးတက္ခ်ိန္၊ဆင္းခ်ိန္။

ပညတ္ေတာ္ (၉)
သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆိုေနခ်ိန္ စကားမေျပာရ၊ရြတ္ဆိုေနသူကို စလာမ္ မေပးရ။ (မတ္က္ရူးဟ္ျဖစ္သည္။)

ပညတ္ေတာ္(၁၀)
ဖရတ္ဇ္၊စြႏၷတ္ႏွင့္နဖီလ္ နမားဇ္မ်ားၿပီးတိုင္း သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္သင့္သည္။ ဇူလ္ဟဂ်္လ (၉)ရက္ေန႔ ဖေဂ်ရ္နမားဇ္မွစ၍ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၀)ရက္ေန႔ ရိႈင္သြာန္ခဲေပါက္(ရမီ)ျခင္းမလုပ္မွီအခ်ိန္အထိ နမားဇ္ဝတ္ျပဳၿပီးတိုင္း သတ္ကဘီးရ္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆိုရမည္။ဖူလ္ဟဂ်္လ(၁၀) ရက္ေန႔ ရိႈင္သန္ခဲေပါက္ေနခ်ိန္မွစ၍ သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုမႈ လံုးဝ ရပ္ဆိုင္း လိုက္ရမည္။ အြမၼရဟ္ ျပဳသူသည္ အြမၼရဟ္ သဝါးဖ္လွည့္ခ်ိန္မွစ၍ သလ္ဗီ ယဟ္ရြတ္ဆိုမႈ ရပ္ရမည္။
ပညတ္ေတာ္ (၁၁)
သလ္ဗီယဟ္ကို တစ္ဦးခ်င္း ရြတ္ဆိုရမည္။အစုအသင္းျဖင့္ မရြတ္ရ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၂)
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သလ္ဗီယဟ္ကို က်ယ္ေလာင္စြာရြတ္ဆိုရန္ စြႏၷတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နမားဇ္ဝတ္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ အိပ္ေနသူမ်ား အေႏွာက္အရွက္ မျဖစ္ေစရ။

ပညတ္ေတာ္(၁၃)
ကအ္ဗဟ္ဗိမာန္ေတာ္၊မီနာ၊အရ္ဖားသ္ႏွင့္ မြတ္ဇ္ဒလီဖာ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ လည္း သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုေနရမည္။အျခားသူမ်ား အေႏွာက္အရွက္ မျဖစ္ေစရပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၄)
သဝါးဖ္လွည့္ေနခ်ိန္ႏွင့္ စအီျပဳေနခ်ိန္မ်ားတြင္ သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုျခင္း မျပဳရ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၅)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား သလ္ဗီယဟ္ကို တီးတိုးရြတ္ဆိုရမည္။
ပညတ္ေတာ္ (၁၆)
ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးလွ်င္ နဖီလ္နမားဇ္ ႏွစ္ရကာအသ္ ဝတ္ျပဳရန္ စြႏၷတ္ ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၇)
ေအဟ္ရာမ္အတြက္ သီးသန္႔နဖီလ္နမားဇ္ ဝတ္ျပဳျခင္းပို၍ျမတ္သည္။ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ၿပီး ဖရတ္ဇ္ နမားဇ္ တခုခု ဝတ္ျပဳၿပီး ေအဟ္ရာမ္ရံုေၾကာင္း နိယသ္ျပဳလိုက္လွ်င္လည္းပိုင္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၈)
နမားဇ္ဝတ္မျပဳပဲ ေအဟ္ရာမ္ရံုျခင္း နိယသ္ျပဳျခင္း ပိုင္ေသာ္လည္း မတ္က္ရူးဟ္ျဖစ္သည္။ နမားဇ္ဝတ္မျပဳနိုင္ေသာအခ်ိန္ ရံုရန္ျဖစ္လာပါက ဝတ္မျပဳပဲ ရံုနိုင္သည္-မတ္က္ရူးဟ္မျဖစ္ပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၉)
ဓမၼတာဆင္းေနေသာအမ်ိဳးသမီး၊မီဖြားၿပီးစအမ်ိဳးသမီးမ်ား နမားဇ္ဝတ္မျပဳ ရပါ-ေရခ်ိဳး ဝိုဇူျပဳၿပီး ေအဟ္ရာမ္ရံု-ကီဗ္လာဟ္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူ၍ နိယသ္ ျပဳလိုက္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၀)
ေအဟ္ရာမ္ရံုထားေသာ္လည္း နိယာသ္မလုပ္ရေသး သလ္ဗီယဟ္မဆိုရ ေသးပါက ဟဂ်္(သို႔)အြမၼရဟ္ က်င့္စဥ္မ်ားမစမွီ ရည္စူး ရြတ္ဆိုခြင့္ရွိသည္။ မရည္စူး မရြတ္ဆိုပဲ က်င့္စဥ္မ်ားကိုစတင္ျပဳလုပ္ပါက အတည္မျဖစ္ မပိုင္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၁)
အမ်ိဳးသား ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးပါက ဆံပင္ရိတ္ၿပီးမွ ခၽြတ္ခြင့္ရွိသည္။မရိတ္လို ပါက ဆံပင္ လက္တစ္ဆစ္ခန္႔ ညွပ္ရမည္။ဆံပင္မရွိပါက ေခါင္းကို သင္တံုးဓားျဖင့္ရိပ္ၿပီးမွ ခၽြတ္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီး ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးပါက ဆံပင္ လက္တစ္ဆစ္ခန္႔ ညွပ္ၿပီးမွ ခၽြတ္ရမည္။တြဲက်(ဖါးလ်ားက်)ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို စုကိုင္ၿပီး လက္တစ္ဆစ္ခန္႔ညွပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ -အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေအဟ္ရာမ္လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ဆံပင္ညွပ္ရန္မလို-နိယာသ္လုပ္ရန္မလိုပါ။ အြမၼရဟ္အတြက္ေအဟ္ရာမ္ ကို ကိုယ္မသန္႔ျဖစ္၍အြမၼရဟ္မလုပ္ရေသးမွီ ဟဂ်္အခ်ိန္က်ေရာက္၍ ဟဂ်္ ေအဟ္ရာမ္လဲလွယ္ဝတ္ဆင္လိုပါကဆံညွပ္ နိယာသ္အသစ္ျပန္လုပ္ ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၂)
မလိုအပ္ပဲ ေအဟ္ရာမ္ကို ခ်ဳပ္ျခင္း၊ပင္အပ္(သို႔)တြယ္ခ်ိတ္ တို႔ျဖင့္သီျခင္း မတ္က္ရူးဟ္ျဖစ္သည္။ ခႏၱာကိုယ္ရွိ မျမင္အပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း တခုခု ေပၚမည္စိုးလွ်င္ ထံုးျခင္း၊သီျခင္း၊ခ်ဳပ္ျခင္းျပဳနိုင္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၃)
ေအဟ္ရာမ္ရံုထားစဥ္ ေစာင္ျခံဳခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား ဦးေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာ ဖံုးအုပ္ခြင့္မရွိ-အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်က္ႏွာဖုံးအုပ္ ခြင့္ မရွိ။

ပညတ္ေတာ္ (၂၄)
ေမႊးႀကိဳင္ေသာ တစ္ရႈးေပပါ(tissue paper) မ်ားအသံုးျပဳခြင့္မရွိ။ အသံုးျပဳမိပါက ဒမ္ ထိုက္မည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၅)
(မုဟ္ရိမ္) ေအဟ္ရာမ္ ရံုၿပီးသူဆိုသည္မွာ နိယသ္ျပဳ-သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ၿပီး သူကိုသာဆိုလိုသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၆)
မီကားသ္ဆိုသည္မွာ ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးမွသာ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ရွိေသာနယ္ေျမ ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၇)
မီကားသ္ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။
(၁)မီကားသ္အဟ္လီအာဖားက္
(၂)မီကားသ္အဟ္လိဟီလ္
(၃)မီကားသ္အဟ္လိဟရာမ္

ပညတ္ေတာ္ (၂၈)
မီကားသ္အဟ္လီအာဖားက္ ဆိုသည္မွာ မီကားသ္နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူကို ဆိုလိုသည္။ခရီးနီးသည္ျဖစ္ေစ ေဝးသည္ျဖစ္ေစ။

ပညတ္ေတာ္ (၂၉)
မီကားသ္အဟ္လိဟီလ္ ဆိုသည္မွာ မီကားသ္နယ္အတြင္းဘက္ ဟရာမ္နယ္ေျမအျပင္ဘက္(မီကားသ္ႏွင့္ ဧရာမ္ ၾကား) ေနထိုင္သူကို ဆိုလိုသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၀)
မီကားသ္အဟ္လိဟရာမ္ဆိုသည္မွာ ဟရာမ္နယ္နိမိတ္အတြင္းေနထိုင္သူ ကိုဆိုလိုသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၁)
မီကားသ္နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေအဟ္ရမ္မရံုပဲ ဝင္ခြင့္မရွိေသာ နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခား ၅ခု သတ္မွတ္ထားသည္။
ပညတ္ေတာ္ (၃၂)
မီကားသ္ျပင္ပရွိ မည္သူမဆို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မဆို နယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္သန္းလိုပါက ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ၿပီးမွ ဝင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ေအဟ္ရာမ္ မရံုပဲ ဝင္မိပါက ဒမ္ ထိုက္သည္။ ဒမ္မေပးလိုပါက မီကားသ္နယ္နိမိတ္သို႕ ျပန္သြား၍ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၃)
မီကားသ္ႏွင့္ ဟရာမ္ နယ္နိမိတ္ၾကားေနသူမ်ား ဟာဂ်္/အြမၼရဟ္ျပဳလိုမွ အိမ္မွ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္သြားရန္လိုသည္။အျခားအ်ိန္မလိုအပ္ပါ။

ပညတ္ေတာ္(၃၄)
ဟရာမ္နယ္ေျမအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား ဟာဂ်္ျပဳရန္ အိမ္မွ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ နိုင္သည္။အြမၼရဟ္ျပဳလိုလွ်င္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္မွ ၃မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ဟီလ္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔သြားၿပီး ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၅)
ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားအေနႏွင့္ ဂ်စ္ဒါေလဆိပ္သို႔ ေလယာဥ္မဆိုက္မွီ ၂နာရီ ႀကိဳတင္၍ ေအဟ္ရာမ္ရံုထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဒမ္ ေပးရပါမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၆)
ဟဂ်္ျပဳၿပီးသူမ်ား မဒီနာမွ အျပန္ အြမၼရဟ္ လုပ္လိုပါက မဒီနာမွအထြက္ ၆မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ဇူဟုလိုင္းဖာ ဟူေသာ အရပ္တြင္ ေအဟ္ရာမ္ရံု ခဲ့ၾက ရမည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ဟဂ်္က်င့္ထံုးႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားက်မ္း။
ဗစ္စမစ္လာဟ္ ဟစ္ရဟ္မန္း နစ္ရဟီးမ္
အပိုင္း(၂)

ဟဂ်္၏ ဖရတ္ဇ္ (၃) ခုအနက္ ပထမ ဖရတ္ဇ္ျဖစ္ေသာ
ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ရံု ရံုျခင္း၏ ပညတ္ေတာ္မ်ား………..

ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ရံု ရံုျခင္းတြင္ ပညတ္ေတာ္ ၃၆-ရပ္ရွိပါသည္။၎တို႔မွာ……….

ပညတ္ေတာ္ (၁)
ေအဟ္ရာမ္ရံု၍ စိတ္အတြင္းတြင္ ဟဂ်္ဝတ္ျပဳေနေၾကာင္း ရည္စူးလိုက္ျခင္းျဖင့္ မျပည့္စံုပါ။ နဖိလ္ဆြလားသ္ (၂)ရကာအသ္ဖတ္၍ သလ္ဗီယဟ္ (လဗ္ဘိုင္းက္) ရြတ္ဆိုရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ သလ္ဗီယဟ္ မရြတ္ဆိုနိုင္ပါက သလ္ဗီယဟ္ကဲ့သို႔ပင္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေသာ အျခား ဇိကိရ္ကို ရြတ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ သလ္ဗီယဟ္ကိုသာ ရြတ္ဆိုၿပီး ဟဂ်္ ျပဳမည့္အေၾကာင္း ရည္စူးခ်က္မျပဳပါကလည္း (မုဟ္ရိမ္) ဝတ္ရံုဝတ္ထားသူျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ (မုဟ္ရိမ္) ဝတ္ရံုဝတ္ထားသူျဖစ္ရန္အတြက္ နိယသ္ရည္စူးခ်က္ ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ သလ္ဗီယဟ္ (လဗ္ဘိုင္းက္) ကိုပါ ရြတ္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂)
ေအဟ္ရာမ္ဝတ္စံုကို (မီကားသ္) သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ မေက်ာ္လြန္မွီ ဝတ္ဆင္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၄)
အမ်ိဳးသားမ်ား ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးလွ်င္
(၁)ဦးေခါင္းတခုလံုးဖြင့္ထားရမည္။
(၂)မ်က္ႏွာတျပင္လံုးဖြင့္ထားရမည္။
(၃)ေျခစြတ္မဝတ္ရ၊ေျခဖမိုးေပၚေသာ ဖိနပ္ ဝတ္ဆင္ရမည္။
(၄)ကိုယ္ေပၚႏွင့္ အဝတ္ေပၚ အေမႊးအႀကိဳင္မသုတ္လိမ္းရ။
(၅)ေရခ်ိဳးလွ်င္ ဆပ္ျပာမသံုးရ၊ဂ်ီးမတြန္းရ။
(၆)ေခါင္းလိမ္းဆီမလိမ္းရ၊ဆံပင္ကၽြတ္နိုင္ေလာက္ေအာင္ေခါင္းမၿဖီးရ။
(၇)ဆံပင္မညွပ္ရ၊ေျခသည္း လက္သည္းမလွီးရ၊အေမႊးမကၽြတ္ေစရ။
(၈)ကိုယ္လက္ ႏွီးေႏွာျခင္း မျပဳရ။
(၉)ကုန္းသတၱဝါကို မသတ္ရ၊သတ္ရန္မညႊန္ျပရ၊သတ္လိုသည့္ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚျခင္းမျပဳရ။
(၁၀)ရန္မျဖစ္ရ၊မဖြယ္မရာ မေျပာရ။

ပညတ္ေတာ္ (၄)
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထက္ပါ ပညတ္ေတာ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကိုနာခံ ရမည့္အျပင္-
(၁)ခ်ဳပ္ထည္မ်ားဝတ္ဆင္ရမည္၊ေျခစြတ္ဝတ္ဆင္နိုင္သည္။
(၂) သလ္ဗီယဟ္ကို တီးတိုးရြတ္ဆိုရမည္။
(၃)ဦးေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာကို အဝတ္ႏွင့္မ်က္ႏွာ မထိေစပဲ ဖံုးအုပ္ရမည္။
(၄)ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ခ်ိန္ ကိုယ္မသန္႔ျဖစ္ေနပါက နိယာသ္ ျပဳ၍ သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆိုရမည္ ၊နဖိလ္ဆြလားသ္ ဝတ္ျပဳရန္ မလိုပါ။

ပညတ္ေတာ္(၅)
သလ္ဗီယဟ္ကို ႏွဳတ္မွရြတ္ဆိုရမည္။စိတ္အတြင္းမွ ရြတ္ဆိုျခင္း မလံုေလာက္ပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၆)
သလ္ဗီယဟ္အစား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားရိုေသခန္႔ျငားမႈပါဝင္ ေသာ ဇိကိရ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆိုနိုင္သည္။
ဥပမာ- လာအီလာဟ အီလႅလႅာဟ္ အလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟ္ အလႅာဟ္ဟု အကၠဗရ္….ဟု ရြတ္ဆိုနိုင္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၇)
ေအဟ္ရာမ္ရံုေနခ်ိန္ တြင္ သလ္ဗီယဟ္(သို႔) ဇိကိရ္ တစ္ႀကိမ္ရြတ္ဆို ရန္ ဖရတ္ဇ္ ျဖစ္သည္။အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုျခင္း စြႏၷသ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၈)
အေျခအေနေျပာင္းတိုင္း သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆုျိခင္း မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ….မိုးလင္းခ်ိန္၊မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္၊ထိုင္ခ်ိန္၊မတ္တပ္ရပ္ခ်ိန္၊ အိမ္ျပင္ထြက္ခ်ိန္၊အိမ္တြင္းဝင္ခ်ိန္၊လူတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ခ်ိန္၊ခြဲခြာခ်ိန္၊ ကားေပၚသို႔တက္ခ်ိန္၊ဆင္းခ်ိန္၊ေလွခါးတက္ခ်ိန္၊ဆင္းခ်ိန္။

ပညတ္ေတာ္ (၉)
သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆိုေနခ်ိန္ စကားမေျပာရ၊ရြတ္ဆိုေနသူကို စလာမ္ မေပးရ။ (မတ္က္ရူးဟ္ျဖစ္သည္။)

ပညတ္ေတာ္(၁၀)
ဖရတ္ဇ္၊စြႏၷတ္ႏွင့္နဖီလ္ နမားဇ္မ်ားၿပီးတိုင္း သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္သင့္သည္။ ဇူလ္ဟဂ်္လ (၉)ရက္ေန႔ ဖေဂ်ရ္နမားဇ္မွစ၍ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၀)ရက္ေန႔ ရိႈင္သြာန္ခဲေပါက္(ရမီ)ျခင္းမလုပ္မွီအခ်ိန္အထိ နမားဇ္ဝတ္ျပဳၿပီးတိုင္း သတ္ကဘီးရ္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆိုရမည္။ဖူလ္ဟဂ်္လ(၁၀) ရက္ေန႔ ရိႈင္သန္ခဲေပါက္ေနခ်ိန္မွစ၍ သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုမႈ လံုးဝ ရပ္ဆိုင္း လိုက္ရမည္။ အြမၼရဟ္ ျပဳသူသည္ အြမၼရဟ္ သဝါးဖ္လွည့္ခ်ိန္မွစ၍ သလ္ဗီ ယဟ္ရြတ္ဆိုမႈ ရပ္ရမည္။
ပညတ္ေတာ္ (၁၁)
သလ္ဗီယဟ္ကို တစ္ဦးခ်င္း ရြတ္ဆိုရမည္။အစုအသင္းျဖင့္ မရြတ္ရ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၂)
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သလ္ဗီယဟ္ကို က်ယ္ေလာင္စြာရြတ္ဆိုရန္ စြႏၷတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နမားဇ္ဝတ္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ အိပ္ေနသူမ်ား အေႏွာက္အရွက္ မျဖစ္ေစရ။

ပညတ္ေတာ္(၁၃)
ကအ္ဗဟ္ဗိမာန္ေတာ္၊မီနာ၊အရ္ဖားသ္ႏွင့္ မြတ္ဇ္ဒလီဖာ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ လည္း သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုေနရမည္။အျခားသူမ်ား အေႏွာက္အရွက္ မျဖစ္ေစရပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၄)
သဝါးဖ္လွည့္ေနခ်ိန္ႏွင့္ စအီျပဳေနခ်ိန္မ်ားတြင္ သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုျခင္း မျပဳရ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၅)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား သလ္ဗီယဟ္ကို တီးတိုးရြတ္ဆိုရမည္။
ပညတ္ေတာ္ (၁၆)
ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးလွ်င္ နဖီလ္နမားဇ္ ႏွစ္ရကာအသ္ ဝတ္ျပဳရန္ စြႏၷတ္ ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၇)
ေအဟ္ရာမ္အတြက္ သီးသန္႔နဖီလ္နမားဇ္ ဝတ္ျပဳျခင္းပို၍ျမတ္သည္။ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ၿပီး ဖရတ္ဇ္ နမားဇ္ တခုခု ဝတ္ျပဳၿပီး ေအဟ္ရာမ္ရံုေၾကာင္း နိယသ္ျပဳလိုက္လွ်င္လည္းပိုင္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၈)
နမားဇ္ဝတ္မျပဳပဲ ေအဟ္ရာမ္ရံုျခင္း နိယသ္ျပဳျခင္း ပိုင္ေသာ္လည္း မတ္က္ရူးဟ္ျဖစ္သည္။ နမားဇ္ဝတ္မျပဳနိုင္ေသာအခ်ိန္ ရံုရန္ျဖစ္လာပါက ဝတ္မျပဳပဲ ရံုနိုင္သည္-မတ္က္ရူးဟ္မျဖစ္ပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၉)
ဓမၼတာဆင္းေနေသာအမ်ိဳးသမီး၊မီဖြားၿပီးစအမ်ိဳးသမီးမ်ား နမားဇ္ဝတ္မျပဳ ရပါ-ေရခ်ိဳး ဝိုဇူျပဳၿပီး ေအဟ္ရာမ္ရံု-ကီဗ္လာဟ္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူ၍ နိယသ္ ျပဳလိုက္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၀)
ေအဟ္ရာမ္ရံုထားေသာ္လည္း နိယာသ္မလုပ္ရေသး သလ္ဗီယဟ္မဆိုရ ေသးပါက ဟဂ်္(သို႔)အြမၼရဟ္ က်င့္စဥ္မ်ားမစမွီ ရည္စူး ရြတ္ဆိုခြင့္ရွိသည္။ မရည္စူး မရြတ္ဆိုပဲ က်င့္စဥ္မ်ားကိုစတင္ျပဳလုပ္ပါက အတည္မျဖစ္ မပိုင္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၁)
အမ်ိဳးသား ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးပါက ဆံပင္ရိတ္ၿပီးမွ ခၽြတ္ခြင့္ရွိသည္။မရိတ္လို ပါက ဆံပင္ လက္တစ္ဆစ္ခန္႔ ညွပ္ရမည္။ဆံပင္မရွိပါက ေခါင္းကို သင္တံုးဓားျဖင့္ရိပ္ၿပီးမွ ခၽြတ္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီး ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးပါက ဆံပင္ လက္တစ္ဆစ္ခန္႔ ညွပ္ၿပီးမွ ခၽြတ္ရမည္။တြဲက်(ဖါးလ်ားက်)ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို စုကိုင္ၿပီး လက္တစ္ဆစ္ခန္႔ညွပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ -အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေအဟ္ရာမ္လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ဆံပင္ညွပ္ရန္မလို-နိယာသ္လုပ္ရန္မလိုပါ။ အြမၼရဟ္အတြက္ေအဟ္ရာမ္ ကို ကိုယ္မသန္႔ျဖစ္၍အြမၼရဟ္မလုပ္ရေသးမွီ ဟဂ်္အခ်ိန္က်ေရာက္၍ ဟဂ်္ ေအဟ္ရာမ္လဲလွယ္ဝတ္ဆင္လိုပါကဆံညွပ္ နိယာသ္အသစ္ျပန္လုပ္ ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၂)
မလိုအပ္ပဲ ေအဟ္ရာမ္ကို ခ်ဳပ္ျခင္း၊ပင္အပ္(သို႔)တြယ္ခ်ိတ္ တို႔ျဖင့္သီျခင္း မတ္က္ရူးဟ္ျဖစ္သည္။ ခႏၱာကိုယ္ရွိ မျမင္အပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း တခုခု ေပၚမည္စိုးလွ်င္ ထံုးျခင္း၊သီျခင္း၊ခ်ဳပ္ျခင္းျပဳနိုင္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၃)
ေအဟ္ရာမ္ရံုထားစဥ္ ေစာင္ျခံဳခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား ဦးေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာ ဖံုးအုပ္ခြင့္မရွိ-အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်က္ႏွာဖုံးအုပ္ ခြင့္ မရွိ။

ပညတ္ေတာ္ (၂၄)
ေမႊးႀကိဳင္ေသာ တစ္ရႈးေပပါ(tissue paper) မ်ားအသံုးျပဳခြင့္မရွိ။ အသံုးျပဳမိပါက ဒမ္ ထိုက္မည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၅)
(မုဟ္ရိမ္) ေအဟ္ရာမ္ ရံုၿပီးသူဆိုသည္မွာ နိယသ္ျပဳ-သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ၿပီး သူကိုသာဆိုလိုသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၆)
မီကားသ္ဆိုသည္မွာ ေအဟ္ရာမ္ရံုၿပီးမွသာ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ရွိေသာနယ္ေျမ ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၇)
မီကားသ္ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။
(၁)မီကားသ္အဟ္လီအာဖားက္
(၂)မီကားသ္အဟ္လိဟီလ္
(၃)မီကားသ္အဟ္လိဟရာမ္

ပညတ္ေတာ္ (၂၈)
မီကားသ္အဟ္လီအာဖားက္ ဆိုသည္မွာ မီကားသ္နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူကို ဆိုလိုသည္။ခရီးနီးသည္ျဖစ္ေစ ေဝးသည္ျဖစ္ေစ။

ပညတ္ေတာ္ (၂၉)
မီကားသ္အဟ္လိဟီလ္ ဆိုသည္မွာ မီကားသ္နယ္အတြင္းဘက္ ဟရာမ္နယ္ေျမအျပင္ဘက္(မီကားသ္ႏွင့္ ဧရာမ္ ၾကား) ေနထိုင္သူကို ဆိုလိုသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၀)
မီကားသ္အဟ္လိဟရာမ္ဆိုသည္မွာ ဟရာမ္နယ္နိမိတ္အတြင္းေနထိုင္သူ ကိုဆိုလိုသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၁)
မီကားသ္နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေအဟ္ရမ္မရံုပဲ ဝင္ခြင့္မရွိေသာ နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခား ၅ခု သတ္မွတ္ထားသည္။
ပညတ္ေတာ္ (၃၂)
မီကားသ္ျပင္ပရွိ မည္သူမဆို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မဆို နယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္သန္းလိုပါက ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ၿပီးမွ ဝင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ေအဟ္ရာမ္ မရံုပဲ ဝင္မိပါက ဒမ္ ထိုက္သည္။ ဒမ္မေပးလိုပါက မီကားသ္နယ္နိမိတ္သို႕ ျပန္သြား၍ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၃)
မီကားသ္ႏွင့္ ဟရာမ္ နယ္နိမိတ္ၾကားေနသူမ်ား ဟာဂ်္/အြမၼရဟ္ျပဳလိုမွ အိမ္မွ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္သြားရန္လိုသည္။အျခားအ်ိန္မလိုအပ္ပါ။

ပညတ္ေတာ္(၃၄)
ဟရာမ္နယ္ေျမအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား ဟာဂ်္ျပဳရန္ အိမ္မွ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ နိုင္သည္။အြမၼရဟ္ျပဳလိုလွ်င္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္မွ ၃မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ဟီလ္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔သြားၿပီး ေအဟ္ရာမ္ ဝတ္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၅)
ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားအေနႏွင့္ ဂ်စ္ဒါေလဆိပ္သို႔ ေလယာဥ္မဆိုက္မွီ ၂နာရီ ႀကိဳတင္၍ ေအဟ္ရာမ္ရံုထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဒမ္ ေပးရပါမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၆)
ဟဂ်္ျပဳၿပီးသူမ်ား မဒီနာမွ အျပန္ အြမၼရဟ္ လုပ္လိုပါက မဒီနာမွအထြက္ ၆မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ဇူဟုလိုင္းဖာ ဟူေသာ အရပ္တြင္ ေအဟ္ရာမ္ရံု ခဲ့ၾက ရမည္။

အခန္း(၃)

ဟဂ်္၏ ဖရတ္ဇ္(၃)ပါးအနက္ ဒုတိယဖရတ္ဇ္ျဖစ္ေသာ အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညတ္ေတာ္မ်ား။

အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္သည္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏အေရွ႕ဘက္ (၉)မိုင္ခန္႔ေဝး၍ မီနာမွ (၆) မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ကြင္းျပင္တခုျဖစ္သည္။ “ဆံုစည္းရာ” ဟုအဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္။ မတ္စ္ဂ်ီဒိနေမရာဟ္၏ အေနာက္ဘက္နံရံသည္ အရ္ဖားသ္၏နယ္နိမိတ္တခုျဖစ္သည္။
အရ္ဖားသ္ ကြင္းျပင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားမွာ

ပညတ္ေတာ္ (၁)
ဇူလ္ဟဂ်္လ (၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဇူလ္ဟဂ်္လ (၁၀)ရက္ေန႔နံနက္ မိုးေသာက္ ခ်ိန္အထိစပ္ၾကားတြင္ အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တြင္ရပ္နားျခင္းသည္ ဟဂ်္၏ အေရးႀကီးဆံုး ေသာ ရြတ္က္နီအအ္ဇမ္(အဓိကမ႑ိဳင္)ျဖစ္သည္။မက်န္းမာသူျဖစ္ေစ၊ သတိလစ္ေနသူ ပင္ျဖစ္ေစ အရ္ဖားသ္သို႔ ေရာက္ရွိရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂)
အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တခုလံုးသည္ တည္းခိုရာေနရာျဖစ္ေသာ္လည္း အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္ ရွိ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ (မတ္စ္ဂ်ီဒီေနေမရာဟ္)မွကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္ကပ္ လွ်က္ အစိတ္အပိုင္းကို (ဗသ္ေနအြရ္နာဟ္)ဟုေခၚဆိုၿပီး ယင္းသည္ ဟရာမ္၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ တည္းခိုခြင့္မရွိပါ။

ပညတ္ေတာ္(၃)
ဇူလ္ဟဂ်္လ (၉)ရက္ေန႔ အာရဖာ ေန႔ အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တြင္ ဇူဟိုရ္နမားဇ္ႏွင့္ အစြရ္ နမားဇ္ တို႔ကို ဇူဟိုရ္အခ်ိန္တြင္ ေပါင္း၍ဝတ္ျပဳရန္ စြႏၷသ္ (သို႔)မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ခၽြင္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ဟဂ်္၏ ေအဟ္ရာမ္ရံုလ်က္ရွိရမည္-ေရွ႕ေဆာင္ႏွင့္ အတူ ဝတ္ျပဳရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက နမားဇ္ႏွစ္ႀကိမ္ ေပါင္း၍ ဝတ္မျပဳရပါ။(ေပါင္း၍ ဝတ္ျပဳပံု မွာ-အဇန္တစ္ႀကိမ္ဆိုၿပီး-ေအကာမသ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ဖရာတ္ဇ္မ်ား ဝတ္ျပဳၿပီးမွ စြႏၷသ္ ႏွင့္ နဖီလ္မ်ား ဝတ္ျပဳရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၄)
ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္ေစ-ေနာက္လိုက္ျဖစ္ေစ ဌာေနမွ ၄၈မိုင္ေက်ာ္ခရီးကြာေဝး၍ ၁၅-ရက္ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္သူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဖရတ္ဇ္နမားဇ္(၄)ရကာအသ္အစား (၂)ရကာ အသ္ ဝတ္ျပဳပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ဌာေနသူကေရွ႕ေဆာင္လ်က္ ဖရတ္ဇ္နမားဇ္ကို ႏွစ္ရကာအသ္ ဝတ္ျပဳေပးပါက မည္သူ၏နမားဇ္မွ ပိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၅)
အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တြင္ မြန္းမတည့္မွီေရာက္ေနခဲ့ပါက သလ္ဗီယဟ္ဆိုရမည္။ဒိုအာ ေတာင္းရမည္။ဒရူဒ္ပို႔ရမည္၊မြန္းလြဲၿပီးပါက ဝုဇူျပဳရမည္-ေရခ်ိဳးျခင္းသည္ပိုျမတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာစားၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အလႅာဟ္ဘက္ေတာ္သို႔ အာရံုျပဳ၍ ဇိကိရ္ျပဳေနရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၆)
ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားသည္ မိမိတို႔ မူဆာဖိရ္(ခရီးသည္)ျဖစ္ေၾကာင္းသတိထားရမမည္။ မူကီးမ္(ဌာေနသူ)ျဖစ္လွ်င္ ဖရတ္ဇ္နမားဇ္ကို အျပည့္အစံုဝတ္ျပဳရမည္။ဌာေနသူ အီမာန္ေနာက္မွ ဝတ္ျပဳလွ်င္ ဖရတ္ဇ္နမားဇ္ကို အျပည့္ဝတ္ျပဳရမည္။ဝါဂ်စ္ဗ္၊စြႏၷသ္ ႏွင့္ နဖီလ္မ်ားကို အျပည့္ဝတ္ျပဳရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၇)
အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တြင္ ေသာၾကာေန႔ ဂ်မုအဟ္ နမားဇ္ ဝတ္ျပဳပိုင္ခြင့္မရွိ။

ပညတ္ေတာ္ (၈)
အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တြင္ေနထိုင္စဥ္ နမားဇ္မ်ားဝတ္မျပဳမွီ အခ်ိန္ရသေလာက္ ဟမ္ဒ္ ႏွင့္ဆနာ (အရွင္ျမတ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္း)၊ ဒရူးဒ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလိုင္းဟိ ဝစလႅာမ္ အေပၚေမတၱာပို႔သျခင္း) ႏွင့္ သလ္ဗီယာဟ္ ရြတ္ဆိုျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ေနရမည္။ ႀကိဳ႕ငယ္စြာ ငိုယိုၿပီး မိမိအတြက္၊ မိသားစုအတြက္၊ ေဆြမ်ိဳးသားျခင္း မိတ္ေဆြသဂၤဟ မ်ား အတြက္မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ႏွင့္ ကမၻာသူ ကမၻာသား အားလံုးအတြက္ ဒိုအာျပဳ (ဆုေတာင္း)ေနရမည္။တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္တြင္ မိမိလိုအင္ဆႏၵမ်ားကိုေတာင္းခံသင့္ သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၉)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား သူစိမ္းေယာ္က်ားမ်ားႏွင့္ ေရာေထြး မေနထိုင္ရ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၀)
ဇိုဟူရ္ႏွင့္ အစရ္ နမားဇ္ ဝတ္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွ ေနဝင္သည္အထိ မတ္တပ္ရပ္၍ ေသာဝ္ဗဟ္ျပဳ အမွားဝန္ခံလ်က္ ဒိုအာ ေတာင္းေနရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၁)
အကယ္၍ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၉)ရက္ေန႔ ေနဝင္ၿပီးမွ အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္သို႔ေရာက္ခဲ့လွ်င္(သို႔) ေနမဝင္မွီ ကြင္းျပင္မွထြက္ခြာလွ်င္ ဒမ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။
ေနမဝင္မွီထြက္သြားမိၿပီး-ေနမဝင္မွီပင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္၍ ေနဝင္ၿပီးမွ ထြက္ခြာလွ်င္ ဒမ္ မထိုက္ေတာ့ေပ။
ကားအခက္အခဲေၾကာင့္ ဟဂ်္ေအးဂ်င့္မ်ားက ေနမဝင္မွီ အလွ်င္အျမန္ေခၚယူေလ့ ရွိ သည္။လံုးဝမျပဳအပ္ေပ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၂)
ကိုယ္မသန္႔ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားတည္းခိုခြင့္ရွိသည္။ နမားဇ္ ဝတ္ျပဳျခင္း ကုရ္အာန္ဖတ္ ျခင္း မျပဳဘဲ ဇိကိရ္မ်ားျပဳလုပ္ေနရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၃)
ေနဝင္ၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း အရ္ဖားသ္မွ မုဇ္ဒေလဖဟ္ သို႔ ထြက္ခြာရမည္။ မုဇ္ဒေလဖဟ္သို႔ ေရာက္ရွိမွသာ မဂၢရိဗ္ႏွင့္ အီရွာ နမားဇ္တို႔ကို (မဂၢရိဗ္အခ်ိန္ ကုန္လြန္သြားေသာ္လည္း) ေပါင္း၍ ဝတ္ျပဳရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၄)
ဇူလ္ဟဂ်္လ (၉)ရက္ေန႔ ဖဂ်ရ္နမားဇ္မွ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၃)ရက္ေန႔ အစရ္နမားဇ္အထိ ဖရတ္ဇ္နမားဇ္ဝတ္ျပဳၿပီးတိုင္း သကၠဗီးရ္ တစ္ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည္။

အပိုင္း(၄)

ဟဂ်္၏ ဖရတ္ဇ္(၃)ပါးအနက္ တတိယဖရတ္ဇ္ျဖစ္ေသာ သဝါဖီေဇယာရသ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ား။

သဝါဖီေဇယာရသ္ ဆိုသည္မွာ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္မိုးေသာက္ၿပီး၍ ရမီ(ရိႈင္သြန္ခဲေပါက္ျခင္း)၊ ကုရ္ဘာနီ၊ေခါင္းရိတ္/ညွပ္ ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဇူလ္ဟဂ်္လ (၁၂)ရက္ေန႔ ညေန ေနမဝင္မွီအထိ စပ္ၾကား(အိုင္ယာေမ့ နဟရ္) တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သဝါးဖ္ကို ေခၚဆိုပါသည္။
သဝါဖီေဇယာရသ္ကို-သဝါဖီရကြန္(သို႔) သဝါဖီဟဂ်္(သို႔) သဝါဖီဖရတ္ဇ္ ဟုလည္းေခၚ သည္။
သဝါဖီေဇယာရသ္ကို မျပဳလုပ္မိပါက ဟဂ်္မပိုင္ပါ။
သဝါးဖီေဇယာရသ္ တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ရမလ္ (ရင္ေကာ့ပုခံုးလႈပ္၍ မာန္ပါပါေလွ်ာက္ ျခင္း)ျပဳရသည့္အျပင္ ေအဟ္ရာမ္ရံုထားပါက အစ္ဇ္ေသဗာအ္(ေအဟ္ရာမ္ အေပၚဝတ္ရံု ၏အစကို ယာဘက္ခ်ိဳင္းေအာက္မွ ထုတ္ယူ၍ ဝဲဘက္ပုခံုးေပၚသို႔တင္ျခင္း) ျပဳရမည္။
အြမၼရာဟ္ႏွင့္ ဟဂ်္အၾကား အားလပ္ရက္မ်ား၌ နဖီလ္ သဝါးဖ္ လွည့္ၿပီးေနာက္ စအီျပဳ ထားပါက ယခု သဝါးဖီေဇယာရသ္တြင္ စအီျပဳရန္မလိုေတာ့ပါ။(အြမၼရာဟ္၏ စအီႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ-သီးသန္႔ နဖီလ္သဝါးဖ္ ျဖစ္ရပါမည္။)
သဝါဖီေဇယာရသ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားမွာ-

ပညတ္ေတာ္ (၁)
သဝါဖိေဇယာရသ္ကို ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၀)ရက္ေန႔ မွ ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ေနမဝင္မွီ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုိအခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိ-ေနာက္က်လုပ္ပါက သဝါးဖ္ ပိုင္ ေသာ္လည္း ဒမ္ေပးရမည္။
ဓမၼတာေသြးဆင္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွအပ မည္သူမဆို ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ေနမဝင္မွီ အခ်ိန္အတြင္း သဝါးဖ္မျပဳမိပါက သဝါးဖ္ျပဳရမည့္အျပင္ ဒမ္ လည္းေပးရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂)
သဝါဖိေဇယာရသ္ျပဳမည့္သူသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။
(က)အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အစၥလာမ္ျဖစ္ရမည္။
(ခ)ရူးသြပ္သူမျဖစ္ေစရ။
(ဂ)မည္သည့္ သဝါးဖ္ျပဳေနေၾကာင္းသိရမည္။
(ဃ)ဟဂ်္၏ ေအဟ္ရာမ္ရံုခဲ့ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
(င)အရ္ဖားသ္တြင္ တည္းခိုၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
(စ)သဝါးဖိေဇယာရသ္အတြက္ နိယသ္လုပ္ထားသူျဖစ္ရမည္။
(ဆ)သဝါဖိေဇယာရသ္ ျပဳပိုင္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ရမည္။(ဓမၼတာဆင္းေနသူ အမ်ိဳး သမီး မ်ားမပါဝင္ပါ)
(ဇ)ကအ္ဗဟ္ဗိမၼာန္ေတာ္ႏွင့္ ဟသီးမ္ေနရာကိုပါ သဝါးဖ္လုပ္ရမည္။
(ဈ)စြမ္းနိုင္ပါက မိမိကိုယ္တိုင္-မစြမ္းနိုင္ပါက အစီးအနင္းျဖင့္လွည့္ရမည္။ (ေနာက္ဆံုး ခြင့္ျပဳခ်ိန္အထိ သတိလစ္ေနသူအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေပးနိုင္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃)
သဝါးဖ္တိုင္းနည္းတူ သဝါးဖိေဇယာရသ္တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္(၆)ရပ္ရွိသည္။
(က)ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္နိုင္လွ်င္ ေျခလွ်င္သဝါးဖ္ျပဳရမည္။
(ခ)ဟဂ်္ရီအတ္စ္ဝဒ္ အားမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ညာဘက္မွ အစျပဳလွည့္ရမည္။
(ဂ) (၇)ပတ္အျပည့္ လွည့္ရမည္။
(ဃ)သန္႔ရွင္းမႈရွိရမည္-ဝုဇူရွိရမည္။
(င)အရွက္ဖံုးအုပ္မႈရွိရမည္။
(စ)သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္(၄)
အကယ္၍ သဝါဖိေဇယာရသ္ မလုပ္မိပါက ဇနီးေမာင္ႏွံ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကိုယ္လက္ ႏွီးေႏွာပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ သဝါဖိေဇယာရသ္ကို မျဖစ္မေနလုပ္ၿပီးမွသာ လင္မယား သံဝါသျပဳခြင့္ရွိသည္။

ပညတ္ေတာ္ (၅)
ဓမၼတာေသြးဆင္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ဇူလ္ဟဂ်္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ေနမဝင္ မွီအခ်ိန္အတြင္းေသြးဆင္းျခင္းရပ္သြားလွ်င္ သဝါးဖ္ ၄ပတ္ခန္႔အခ်ိန္ရပါက ေရခ်ိဳးသန္႔စင္၍ သဝါးဖိေဇယာရသ္ လုပ္ရမည္။မလုပ္ခဲ့ပါက ဒမ္ ေပးရမည္။သဝါးဖ္ လည္းလုပ္ရမည္။ အခ်ိန္ကုန္သည္အထိ ေသြးဆင္းေနပါက သန္႔ေသာအခါ သဝါးဖ္ လုပ္ရမည္။ဒမ္ေပးရန္မလိုပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၆)
ဓမၼတာေသြးဆင္းမည့္ရက္ကိုသိထားသူ အမ်ိဳးသမီးအေနႏွင့္ သဝါးဖိေဇယာရသ္အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္မတိုင္မွီ အနဲဆံုး သဝါးဖ္ ၄ပတ္မွ် အခ်ိန္ရပါက သဝါးဖ္လုပ္ရမည္။သို႔မဟုတ္ ပါက ဒမ္ေပးရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၇)
ရိႈင္သြာန္ခဲေပါက္ျခင္း-ကုရ္ဘာနီျပဳျဖင္း-ဆံရိပ္/ညွပ္ျခင္း-သဝါဖိေဇယာရသ္ျပဳျခင္းတို႔ကို အစဥ္အလိုက္ျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ျဖစ္သည္။အစဥ္လိုက္မလုပ္ပါက ဒမ္ ေပးရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၈)
လူတစ္ေယာက္ သဝါးဖ္မျပဳနိုင္ေလာက္ေအာင္ မက်န္းမာလွ်င္/ကူညီမည့္သူမရွိလွ်င္ က်န္းမာလာေသာအခါတြင္မွ သဝါးဖိေဇယာရသ္လုပ္နိုင္သည္-ဒမ္ေပးရန္မလိုပါ။

ပညတ္ေတာ္(၉)
ဝုဇူမရွိဘဲ သဝါဖိေဇယာရသ္လုပ္လွ်င္ ဒမ္ ေပးရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၀)
သဝါဖိကုဒုမ္/သဝါေဖေဝဒါ/သဝါေဖ နဖီလ္ မ်ားကို ဝုဇူမရွိဘဲ လုပ္ခဲ့ပါက သဝါးဖ္ ၇ပတ္ အတြက္ ဂ်ံဳေစ့ (၇ပိသာႏွင့္ ၇၀သား) လွဴရမည္။ သတိရ၍ ဝုဇူျပဳၿပီး သဝါးဖ္ျပန္ပတ္ လိုက္ပါက လွဴရန္မလို/ဒမ္ေပးရန္မလိုပါ။

ပညတ္ေတာ္(၁၁)
သဝါဖိေဇယာရသ္၏ (၄)ပတ္မွ (၇)ပတ္လံုးအထိ ကို ကိုယ္မသန္႔ ဝုဇူမရွိဘဲ လုပ္မိပါက ႏြားတေကာင္(သို႔)ကုလားအုပ္တေကာင္(သို႔)ဆိတ္ ၇ေကာင္ ကုရ္ဘာနီျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည္။ကိုယ္လက္သန္႕စင္ၿပီး သဝါးဖ္ျပန္လုပ္လိုက္ပါက ဒမ္ေပးရန္မလို။

ပညတ္ေတာ္ (၁၂)
သဝါေဖကုဒုမ္/သဝါေဖေဝဒါ/သဝါေဖနဖီလ္ မ်ားကို ကိုယ္မသန္႔ဘဲ လုပ္မိပါက ဆိတ္တေကာင္ ဒမ္ေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည္။ကိုယ္လက္သန္႔စင္ၿပီး သဝါးဖ္ျပန္ လုပ္လိုက္ပါက ဒမ္ ေပးရန္မလိုပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၁၃)
ကိုယ္မသန္႔ဘဲ သဝါးဖ္လုပ္မိပါက ျပန္လုပ္ျခင္း ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္သည္။ဝုဇူမရွိဘဲ သဝါးဖ္ လုပ္မိပါက ျပန္လွည့္ျခင္း မြတ္စ္သဟဗ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္(၁၄)
လူတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္မသန္႔ဘဲ သဝါးေဖေဇယာရသ္လုပ္ခဲ့ၿပီး-ကိုယ္သန္႔ခ်ိန္တြင္ သဝါဖိေဝဒါ လုပ္လိုက္မည္။ သဝါဖိေဝဒါ လုပ္ခ်ိန္သည္ အိုင္ယာေမ့နဟာရ္ အတြင္းျဖစ္ ပါက သဝါဖိေဝဒါသည္ သဝါဖိေဇယာရသ္ အစားျဖစ္သြားၿပီး တာဝန္က်သြားမည္။ သို႕ ေသာ္ သဝါဖိေဝဒါအတြက္ ဆိတ္တေကာင္ ဒမ္ေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၅)
သဝါးဖ္ျပဳရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ဟရာမ္ျဖစ္သည္။
(က)ကိုယ္မသန္႔ဘဲ ျပဳျခင္း-
(ခ)အေၾကာင္းမဲ့ အစီးအနင္းျဖင့္ျပဳျခင္း-
(ဂ)ဝုသူမရွိဘဲျပဳျခင္း-
(ဃ)အေၾကာင္းမဲ့ ဒူးေထာက္၍ျပဳျခင္း-
(င)ဟသိြမ္းႏွင့္ ကအ္ဗဟ္အၾကားမွျဖတ္သြားျခင္း-
(စ)၇ပတ္အနက္ တပတ္ကို အေၾကာင္းမဲ့ခ်န္လွပ္ျခင္း-
(ဆ)ဟဂ်္ရိအစဝဒ္မွအပ အျခားေနရာမွသဝါးဖ္ အစျပဳျခင္း-
(ဇ)သဝါးဖ္ျပဳေနခ်ိန္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကိုမ်က္ႏွာမူထားျခင္း-
(ဈ)သဝါးဖ္၏ ဝါဂ်စ္ဗ္တခုခုကို အေၾကာင္းမဲ့ လႊတ္ျခင္း-

ပညတ္ေတာ္ (၁၆)
သဝါးဖ္ျပဳရာတြင္ ရုကြန္ ေခၚ အဓိက မ႑ိဳင္ ၃ခုရွိသည္။
(က)အပတ္ေရအမ်ားစု(အနည္းဆံုး၄ပတ္) ျပဳျခင္း-
(ခ)ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏အျပင္ႏွင့္ ဗလီအတြင္း(မသားဖ္ကြင္း)တြင္ဲပဳျခင္း-
(ဂ)စြမ္းနိုင္ပါက မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္ျခင္း-

ပညတ္ေတာ္(၁၇)
သဝါးဖ္ျပဳရာတြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္(၈)ခုရွိသည္။
(က)ခႏၱာကိုယ္သန္႔ရမည္။(ေရခ်ိဳးျခင္း/ဝုဇူျပဳျခင္း)-
(ခ)အရွက္ဖုံးအုပ္ထားရမည္-
(ဂ)ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္နိုင္လွ်င္ ေျခလွ်င္သဝါးဖ္ျပဳရမည္-
(ဃ)ညာဘက္မွ စ၍ သဝါးဖ္ျပဳရမည္-
(င)ဟသိြမ္းအပါအဝင္ သဝါးဖ္ျပဳရမည္။
(စ)ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္မွ အစျပဳရမည္-
(ဆ)ျပည့္စံုစြာ သဝါးဖ္ျပဳရမည္-
(ဇ)သဝါးဖ္ျပဳၿပီးေနာက္ နမားဇ္ ႑ရကာအသ္ ဝတ္ျပဳရမည္-
အမွတ္စဥ္(ဇ)မွလြဲ၍ အျခား ဝါဂ်စ္ဗ္တခုခုကို အေၾကာင္းမဲ့ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက သဝါးဖ္ ျပန္လုပ္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည္။မလုပ္ပါက ဂ်ဇာေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္(၁၈)
လူတဥိးသည္ သိလွ်က္ႏွင့္ သဝါးဖ္ကို (၈)ပတ္ ပတ္လိုက္ပါက ေနာက္ထပ္ (၆)ပတ္ ပတ္ၿပီးသဝါးဖ္ကို ျပည့္စံုစြာလုပ္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၁၉)
သဝါးဖ္ (၇)ပတ္ဟု ထင္ၿပီး (၈)ပတ္ျပဳလိုက္ၿပီးမွ သံသယဝင္ၿပီး တပတ္ပိုျခင္း ျပသနာ မရွိေခ်။ေနာက္ထပ္ သဝါးဖ္ျပဳရန္မလို။

ပညတ္ေတာ္(၂၀)
အကယ္၍ သဝါေဖေဇယာရသ္ ေခၚ သဝါေဖရုကြန္ တြင္ သံသယဝင္ပါက အစမွျပန္ လုပ္ရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၁)
သဝါးဖ္ျပဳေနသူတစ္ဦးကို သစၥာသမာဓိရွိသူတစ္ဦးက အပတ္ေရနည္းေၾကာင္းေျပာလာ ပါက ထိုသူေျပာသည့္အတိုင္းျပဳျခင္း မြတ္စ္သဟဗ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၂)
အကယ္၍ သမာဓိရွိသူ ၂ဦးက အပတ္ေရနည္းေနေၾကာင္း သတိေပးပါက ၎တို႔ စကားကို နာခံျခင္း ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၃)
သဝါးဖ္ျပဳလုပ္နည္းမွာ— ဦးစြာ ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္၏ လက္ဝဲဘက္တြင္ ေခတၱမတ္တပ္ ရပ္၍ သဝါးဖ္ျပဳေၾကာင္း ရည္စူးရမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္ ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လိုက္ၿပီး နမားဇ္အတြင္းသကၠဗီးရ္ေရ႕သဟ္ရီမာဟ္ ဆိုခ်ိန္တြင္ လက္ေဲမွာက္ဘိသကဲ့သို႔ “ဗစၥမိလႅာဟိ အလႅာဟုအကၠဘရ္ လာအိလာဟ အစ္လႅလႅာဟ္ ဝလိလႅာဟိလ္ဟမ္ “ ဆို လ်က္ လက္ေျမွာက္ရမည္။ထို႔ေနာက္ လက္ကိုျပန္ခ်ၿပီး ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္ကို (၃)ႀကိမ္ နမ္း၍ ညာဘက္မွစပတ္ရမည္။ ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္ႏွင့္ ေဝးေသာေနရာတြင္ ရွိေနပါက မ်ဥ္းနက္၏ဝဲဘက္ေဘးတြင္ မတ္တပ္ရပ္၍ ေအရွရဟ္ျဖင့္ လက္ႏွင့္ထိေတြ႕ဟန္ျပဳၿပီး ထိုလက္ကို နမ္းရမည္။

ပညတ္ေတာ္(၂၄)
သကၠဗီရ္ မရြတ္ဆိုမွီ လက္ကို အရင္ေျမွာက္လိုက္ပါက ဗိဒ္အသ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၅)
ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္ ႏွင့္ ရုက္နိယမာနီ၏ အၾကား အလည္တည့္တည့္တြင္ မတ္တပ္ ရပ္၍ နိယသ္လုပ္ျခင္းသည္ မကၠရူးဟ္ျဖစ္သည္။ ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္၏ လက္ယာဘက္အစြန္း ႏွင့္သဝါးဖ္ျပဳသူ၏ လက္ယာဘက္ ပုခုံးအစြန္းတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိရမည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၆)
ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္ႏွင့္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏ တံခါးႀကီးေဘာင္မွ တပါး အျခားမည္ သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ နန္းခြင့္မရွိ။

ပညတ္ေတာ္ (၂၇)
ရုက္နိယမာနီကိုလည္းနမ္းခြင့္မရွိ-သဝါးဖ္ျပဳခ်ိန္တြင္ ရုက္နိယမာနီကို လက္ႏွင့္ထိေတြ႔ ရန္သာလိုသည္-လူမ်ားေန၍ မထိေတြ႕နိုင္ပါက (ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္မွာကဲ့သို႔) အေဝးမွ ေန၍ လက္ျဖင့္ မညႊန္းရ။တကၠဗီရ္ မဆိုရ။

ပညတ္ေတာ္ (၂၈)
သဝါးဖ္ျပဳခ်ိန္တြင္ ကုရ္အာန္ဖတ္ျခင္းထက္ ဒိုအာေတာင္းျခင္းပိုျမတ္သည္။ မိမိဖတ္ရြတ္ ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အေႏွာက္အရွက္ျဖစ္ေစပါက မကၠရူးဟ္ျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၂၉)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား သဝါးဖ္လွည့္ခ်ိန္ ေသြရင္းမဟုတ္သူ သဝါးဖ္ျပဳေပးသူ၏လက္ကိုကိုင္ ျခင္းဟရာမ္ျဖစ္၏။

ပညတ္ေတာ္ (၃၀)
ဂ်ဳမူအဟ္ခြသ္ဗဟ္ စခ်ိန္ႏွင့္ ေရတ္ဇ္နမားဇ္ ဝတ္ျပဳရန္ သကၠဗီရ္ဆိုခ်ိန္တို႕၌ သဝါးဖ္ အစျပဳျခင္း မကၠရူးဟ္ျဖစ္၏။သို႔ေသာ္ သဝါးဖ္ျပဳရာတြင္ မကၠရူးဟ္အခ်ိန္မရွိေပ။

ပညတ္ေတာ္(၃၁)
သဝါးဖ္၏ နိယသ္—အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး/မ သည္ အရွင္ျမတ္၏ ေက် နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ ရယူရန္ သဝါးဖ္ျပဳေနပါ၏ ဤသဝါးဖ္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး/မအတြက္ လြယ္ကူ ေစေတာ္မူပါ လက္ခံေတာ္မူပါ။

ပညတ္ေတာ္ (၃၂)
စိတ္အတြင္းမွ ရည္စူးျခင္း ဖရတ္ဇ္ျဖစ္သည္-ရြတ္ဆိုလိုက္လွ်င္ေကာင္း၏။

ပညတ္ေတာ္ (၃၃)
မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေနစဥ္ အြမၼရာလုပ္ျခင္းထက္ သဝါးဖ္လုပ္ျခင္းကပိုျမတ္သည္။

ပညတ္ေတာ္ (၃၄)
အျခားသူ အေႏွာက္အရွက္ျဖစ္ေအာင္ ဇိကိရ္ႏွင့္ဒိုအာမ်ားမရြတ္ဆိုရ။အခ်ိဳ႕ မူအလ္လိမ္ မ်ား အသံက်ယ္ျဖင့္ ဒိုအာတိုင္ေပးျခင္းမျပဳအပ္ေပ။

ပညတ္ေတာ္ (၃၅)
တမန္ေတာ္(ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္းဟိဝစလႅာမ္) သည္ သဝါးဖ္ျပဳစဥ္ ဇိကိရ္ရြတ္ဆို၍ ရြတ္က္ေနယမာနီ ႏွင့္ ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္ ၾကားတြင္ ေအာက္ပါ ဒိုအာကိုေတာင္းေၾကာင္း
ဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္လာရွိသည္။ “ ရဗၺနာ၊ အားသိနာ၊ ဖိဒြႏၷယာ၊ ဟစနေသာင္ဝ္၊ ဝဖီလ္အာခိရသိ၊ ဟစနေသာင္ဝ္၊ ဝကိနာ၊ အဇာဗႏၷာရ္ “

ပညတ္ေတာ္ (၃၆)
ဟဂ်္ရိအတ္စ္ဝဒ္ႏွင့္ ဟသိြမ္းၾကားတြင္ ေအာက္ပါဒိုအာကိုေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဟဒီးစ္ ေတာ္တြင္ လာရွိသည္။ “ အလႅာဟြမၼ၊ ကန္းနိအ္နီ၊ ေဗမာရဇတ္က္သနီ၊ ဝဗာရိတ္က္လီဖီးဟိ၊ ဝတ္ခ္လြတ္ဖ္အလာကြတ္လႅိဂါးအိ ဗာသစ္လ္လီေဗခိုင္းရ္ လာအိလာဟအစ္လႅလႅာဟု ဝဟ္ဒဟူ လာရွရီးကလဟူ လဟြလ္မြလ္ကူ ဝလဟြလ္ဟမ္ဒု ၊ ဝဟုဝအလာကြလႅိရိႈင္းအင္န္ကဒီးရ္ “

ပညတ္ေတာ္ (၃၇)
ဟဂ်္ျပဳရာတြင္ မည္သည့္ဒိုအာေတာင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မေကာင္းေပ။
အဓိပၸာယ္နားမလည္ဘဲ အကၡရာမ်ားအဓိကထား၍သတ္မွတ္ေတာင္းခံျခင္းသည္ စိတ္ ဝင္စားမႈ မရွိနိုင္ေပ။အဓိပၸာယ္ႏွင့္တကြ အာဂံုေဆာင္အလြတ္ရလွ်င္ အလြန္ေကာင္း၏။ အခ်ိဳ႕ အဓိပၸာယ္နားမလည္ဘဲ စာအုပ္ကိုင္ကာ ၾကက္တူေရြးကဲ့သို႔ ျပဳမူၾကသည္။၎တို႔ အတြက္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ မိမိလိုအင္ဆႏၵမ်ားကို မိမိတို႔ မိရိုးဖလာစကားျဖင့္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ေတာင္းလွ်င္ပိုမို ေကာင္းမြန္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: