မိတၳီလာၿမိဳ႕ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ မွတ္တမ္း

မိတၳီလာၿမိဳ႕ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ မွတ္တမ္း

M-Media March 23, 2013

maketila

မိတၳီလာၿမိဳ႕ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ မွတ္တမ္းကို M-Media မွ စုစည္း အတည္ျပဳရယူထားပါသည္။

ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား

၁။ ဂ်ာေမ့ဗလီ – အေ႔႐ွျပင္ရပ္ (ေစ်းအေနာက္)

၂။ ဘဂၤါလီဗလီ – ရတနာေမာင္ရပ္ကြက္

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗလီ – ရတနာေမာင္ရပ္ကြက္

၄။ တူရကီဗလီ – ရတနာေမာင္ရပ္ကြက္(တပ္နယ္)

၅။ ၿမိဳ႕မဗလီ – ရတနာေမာင္ရပ္ကြက္

၆။ မွန္လုံဗလီ(မွန္လုံ၂-ထပ္ဗလီ)႑သီရိမဂၤလာ(က)ဗလီ – သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္

၇။ ပါကစၥတန္ဗလီ – သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္

၈။ ၿမိဳ႕ဦးဗလီ – ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္

၉။ နန္းေတာ္ကုန္းဗလီႏွင့္ အာရဗီတကၠသုိလ္ – နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္

၁၀။ သာယာကုန္းဗလီ – နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္

၁၁။ ခ်မ္းေအးသာယာဗလီ – နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္

၁၂။ ျပည္သာယာ(ေတာင္)၊ ျပည္သာယာ(ေျမာက္) ၀တ္ျပဳေက်ာင္းေဆာင္မ်ား – ျပည္သာယာ တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္

၁၃။ မဂၤလာေဇယုံဗလီႏွင့္ အာရဗီအထက္တန္းေက်ာင္း – မဂၤလာေဇယုံရပ္ကြက္

ဖ်က္ဆီးခံရေသာ အာရဗီေက်ာင္းေတာ္မ်ား

၁။ အာရဗီအာမုဒီယာေက်ာင္း – သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္

၂။ အဇီဇီယာ အာရဗီတကၠသုိလ္ – နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္

၃။ အာရဗီအထက္တန္းေက်ာင္း – မဂၤလာေဇယုံရပ္ကြက္

 

အုိးအိမ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္ဒုကၡသည္မ်ား 

၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ – ခ႐ိုင္ေဘာလုံးကြင္းဒုကၡသည္စခန္း

၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ – အမွတ္(၁)ရဲစခန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း

၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ – ျပည္သာယာ(႐ွမ္းတဲ) အ.ထ.က၊ (ေလတပ္အနီး)

၃၅၀၀ ၀န္းက်င္ – မိတၳီလာတ၀ိုက္ ႐ြာတခ်ဳိ႕ႏွင့္ မႏၲေလးဘက္သုိ႔ေရာက္႐ွိ

 

ေသဆုံးသူစာရင္း

၁၃၀ ၀န္းက်င္ – မြတ္စလင္မ္မ်ား (အမည္စာရင္း႐ွိ ၄၀ နီးပါးခန္႔ႏွင့္ အမည္မသိရေသးသူမ်ား)

၃၀ ၀န္းက်င္ – ဗုဒၶဘာသာမ်ား

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: