Myanmar MP U Hla Swe’s dream for the Rohingya, Myanmar Muslims and Myanmar-Chinese

U HLA SWEU Hla Swe
(((ကၽြန္ေတာ့္ေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ လူတုိင္း ႀကိဳက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ေဆြးေႏႊးခ်က္ဟာ ပါတီကိုလည္း ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး။ ဦးလွေဆြ တစ္ဦးတည္းမွာသာ တာဝန္ရိွပါတယ္။ ႏုိ္င္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေကာင္းက်ိဳးရွိမယ္လို႔ယူဆတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကို အမုန္ခံၿပီးတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။)))

ျမန္မာလူမ်ိဳး ရိုးရာဝတ္စံုဆိုတာ ဘဂၤလားနယ္က ပုဆုိးကို ခါးမွာဝတ္ၿပီး တရုတ္ေကာ္လံကတံုးကို လည္ပင္းမွာ တပ္ထားတာကို ျမန္မာ့ ရိုးရာဝတ္စံုလို႔ ေခၚၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဆိုတာ သီးျခားရပ္တည္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ လူတုိင္း ႀကိဳက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ေဆြးေႏႊးခ်က္ဟာ ပါတီကိုလည္း ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး။ ဦးလွေဆြ တစ္ဦးတည္းမွာသာ တာဝန္ရိွပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ မီဒီယာေတြက ဒီအဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုေနတာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ Facebook ေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။

I Have A Dream ဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာရဲ႕ ေရႊရတု ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ အခ်ိန္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဒီေန႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အာဖရိကန္နီဂရိုးတစ္ေယာက္ကို President အျဖစ ္ျမင္ေတြ႔ၾကရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ သူတို႔ဟာ သမၼတေရြးခံခြင့္၊ မဲေပးခြင့္ရဖို႔ ေနေနသာသာဘက္စ္ကားေတာင္ ေရွ႕ေပါက္ ေနာက္ေပါက္ခြဲျခားထားတာ စားေသာက္ဆုိင္ လဘၻက္ရည္ဆုိင္ အတူထုိင္ခြင့္မရတာေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကို ယခင္အစိုးရက ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ ဒီျပည္ပႏြယ္ဖြားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ထြက္ေပါက္တစ္ရပ္ေပးၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္မွ မသြားမလာရ မလာရ ကန္႔သတ္ထားတဲ့အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ေတြပါ တန္းတူရရွိတာမဟုတ္လို႔ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူေတြ ဆံုးရံဳုးမႈနဲပလဲ ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ သတ္ပစ္လို႔မရ ေမာင္းထုတ္လို႔ မရတဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာေနလာခဲ့တဲ့ တရုတ္ဘဂၤလားႏြယ္ဖြားမ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု မလြဲမေသြ ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးလာတဲ့ေရကို စီးဆင္းဘိုအတြက္ ဘယ္တမံႀကီးေတြမွာမဆို လိုသလို ထိမ္းခ်ဳပ္ၿပီး စေပးေဝး တို႔ ဒိုင္ဗားရွင္းတို႔ ေတာင္ တပ္ဆင္ေပးရတဲ့ သာဓကေတြလဲ အထင္အရွားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စေပးေဝး ေတြ ဒိုင္ဗားရွင္းေတြမပါတဲ့ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ တမံၾကီးဟာ က်ိဳးေပါက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ တမံေအာက္က လူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စီးစိမ္ေတြ ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးရမွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုထြက္ေပါက္ေပးမထားဘူးဆိုလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဦးစြာ ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ ကိစၥေတြက ဆူပူအံုၾကြမွဴရလဒ္ဆိုးေတြသာျဖစ္ၿပီး ဒါေတြနဲ႔ ဦးစြာရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းအမုန္းခံၾကရဦးမယ့္လူတမ္းစားတစ္ရပ္ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ရဲတုိ႔ တပ္မေတာ္တို႔သာလွ်င္ အလုပ္ရႈပ္ၾကကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ မရွိလုိ႔ ဒို႔ႏုိင္ငံမွာ ရွိစရာမလိုဘးဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ အေတြးတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဥး္ေျမာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးေရးဝါဒစြဲႀကီးမားတဲ့ ခ်င့္ခိ်န္မႈအေျမွာက္အျမင္တိမ္တဲ့အေတြးနဲ႔ အရမ္းေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ (White Card) ဆိုတာ ဒီလူဟာ ဦးျဖဴ ေဒၚမဲတို႔ရဲ႕ သား ေမာင္နီျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ရြာမွာ ေနတာ ျဖစ္တယ္ ဘယ္ေန႔မွာ ေမြးတယ္ ဆိုတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ျပားတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီကဒ္ျပားဟာ ႏဳိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ( အစိမ္းကဒ္) အတြက္ အေျခခံလက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္မွတ္ရွိသူဟာ အစိမ္းေရာင္ကဒ္ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ဘို႔ ေသခ်ာသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစိမ္းေရာင္ကဒ္ရလွ်င္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ (၅၃) အရ ႏုိင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ အပိုဒ္(၈) ကလြဲၿပီး အခြင့္အေရးတန္းတူရွိပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူတစ္ဦးဟာ တတိယမ်ိဳးဆက္မွာ ေအာ္တို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၁၂) မွာ ႏဳိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ (က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို ရိုေသလုိက္နာရမည္၊ (ခ) ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္၊ (က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ပုဒ္မ (၅၃) နဲ႔ ဧည့္ႏုိင္ငံသား FRC အျဖဴေရာင္ပုဒ္မ (၃၀) မွာ ယခုန ႏုိင္ငံေတာ္သားဥပေဒပါ အပိုဒ္ (က) (ခ) တို႔ႏွင့္ အတူတူပင္၊ (ဂ) မွာသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက အခါအားေလ်ာ္စြာ သပ္မွတ္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားမွအပ ႏဳိင္ငံေတာ္ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မတ္ေသာ ဆိုသည္မွာ သမၼတျဖစ္ခြင့္၊ ဒုတိယသမၼတျဖစ္ခြင့္၊ ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ White Card / Green card/ Blue card ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားခံစားခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒမွာထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနွင့္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကလူျဖဴသမၼတ ဒီကလပ္ သည္ မင္ဒဲလားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ သမုိင္းဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ “ လူမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္တာ ဒီမိုကေရစီဆိုရင္ က်ဳပ္တုိ႔ လူျဖဴလူနဲစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံွံဳးမွာေပါ့” လို႔ ေျပာတဲ့အခါ နယ္ဆင္မင္ဒဲလားက “ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လူမ်ားစု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွန္တယ္၊ သို႔ေသာ္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကိုလဲ ကာကြယ္ရမယ္” လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဒီကလပ္က “ ဒါဆိုခင္ဗ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီ” လို႔ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ လူျဖဴျဖစ္တဲ့ ဒီကလပ္နဲပ လူမဲ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားတို႔ဟာ Noble Peace Price ကို ပူးတြဲရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယခင္ ျပဌာန္းထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဟာ Free & Fair ျဖစ္ၿပီး လူနဲစုေရာ လူမ်ားစုေရာ ဘယ္သူလာလာ၊ သတၱိရွိရွိ ရင္ေကာ့ၿပီး မွန္တာလုပ္တဲ့လူတုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ လုပ္တဲ့လူ ျဖစ္ရင္ ဘယ္သူ႔မဲကိုမဆို လက္ခံရဲရမယ္။ ကိုယ့္ကို ေထာက္ခံမႈခံခ်င္သလို ကိုယ့္ကို ကန္႔ကြက္တာကိုလဲ ခံရဲရပါမယ္။ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔တုိင္း အေလးျပဳရတဲ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ဦးရာဇတ္နဲ႔ ရဲေဘာ္ကိုေထြးဟာ ဘဂၤလားႏြယ္ဖြားေတြပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေတာင္ သူ႔ကပ္ဘိနက္ထဲမွာ ဘဂၤလားႏြယ္ဖြားကို ထဲ့သြင္းခဲ့ေသးရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ခ်စ္ပါတယ္ ၾကည္ညိဳပါတယ္၊ ေလးစားပါတယ္လို႔ ပါးစပ္က ေျပာေနယံုနဲ႔ လံုေလာက္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လက္ထပ္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို free & fair က်င္းပႏုိင္ဘို႔ ၾကပ္မတ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္ ဆရာခ်ယ္ဆိုတာ ဘဂၤလားႏြယ္ဖြားျဖစ္တယ္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္အျမင့္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္သတတႎဘြဲ႔ ပိုင္ရွင္ က်ဆံုးရဲေဘာ္ ဆပ္မဟာဒူရိုင္း ဟာ ေဂၚရခါးကုလားဘဲ၊ ဒီလူဘာလို႔ျမန္မာျပည္အတြက္ အသက္ေပးတုိက္ခဲ့တာလဲ။ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ သူ႔အသက္ကို ဘာလို႔ ေပးခဲ့တာလဲ၊ သူ႔ခံယူခ်က္ကဘာလဲ၊ သာမာန္အသက္ေပးတုိက္ယံုနဲ႔ ေအာင္ဆန္းသူရိယေတာ့ မရႏုိ္င္ပါ။ သူရဲေကာင္းၿပီးမွ သူရ၊ သူရၿပီးမွ သီဟသူရ၊ သီဟသူရၿပီးမွ သာ ေအာင္ဆန္းသူရိယရရတာျဖစ္တယ္။ သူအသက္ေပးခဲ့တာ တန္ရဲ႕လား၊ ဦးရာဇတ္တို႔ ရဲေဘာ္ကိုေထြးတို႔ အသက္ေပးခဲ့တာတန္ရဲ႕လား၊ အခုမွ ဘဂၤလားႏြယ္ဖြား သံုးေခါက္ခ်ိဳးေတြ ဝိုက္ကပ္ေတြ လို႔ ၇ွဳတ္ခ်ျပစ္တင္ၾကမလား၊ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ခု ဆို ဘဂၤလီအေရး Hot ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္မီဒီယာမွ အမွန္ကို မထုတ္ေဖၚရဲပါဘူး။ အမုန္းမခံရဲပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ပါတီစြဲနဲ႔ အၾကပ္ကိုင္ဘို႔ အခြင့္ အေရးတစ္ရပ္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီ ၃ ေခါက္ခ်ိဳးေတြ ဝိုက္ကဒ္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာႏုိင္သလဲ??? သံုးေလးေယာက္ထက္မပိုပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ % ထည္ထားျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ေတြ ရေနသလို ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာလူေတြကို ထြက္ေပါက္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ေျပာခြင့္ ဆိုခြင့္ရၿပီး မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကိုကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ရင္ေတာ့ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ထိမး္မႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသာ အလုပ္ရႈပ္ၾကမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ယခုလို လူမ်ိဳးေရးထိလြယ္ရွလြယ္အေရးေတြျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒါမ်ိဳးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ ဘယ္လိုမွ မျပဳလုပ္သင့္တာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အအတြက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Tags: , , , , , , ,

One Response to “Myanmar MP U Hla Swe’s dream for the Rohingya, Myanmar Muslims and Myanmar-Chinese”

  1. aysekoc2120 Says:

    Is there any English translation for this text?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: